Zájmové aktivity a hodnotové postoje seniorů - výzkum

Dovolujeme si vás požádat o spolupráci v souvislosti s výzkumem, na kterém se podílí naše paní proděkanka, Ing. Bc. Sylvie Kobzev Kotásková, Ph.D. a který je zaměřen na zájmové aktivity a hodnotové postoje seniorů.
Dotazník, který je součástí daného výzkumu, je anonymní a odpovídání by nemělo zabrat více než 5 -10 minut. Je určen nejen pro studenty Virtuální univerzity 3. věku při PEF ČZU v Praze, ale pro všechny seniory a seniorky od 65 let. Budeme rádi, pokud dotazník případně rozšíříte i mezi další seniory.

Odkaz na dotazník

Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemný den,
Tým Virtuální U3V PEF ČZU v Praze