Zahájení výstavy Jan Amos Komenský – učitel národů

Od 1. do 30. listopadu 2012 si můžete v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově, v oddělení beletrie pro dospělé, prohlédnout výstavu Jan Amos Komenský – učitel národů. Na šesti panelech se seznámíte s jeho životem, tvorbou a odkazem.

J. A. Komenský je nejen zakladatelem moderní pedagogiky, ale také humanista, filozof, teolog a významný český spisovatel. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské a můžeme jej označit za mluvčího české protikatolické emigrace.

Výběr z citátů:

 • Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.
 • Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost.
 • Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem
 • Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.
 • Život je jeden pouhý, ale smrtí tisíceré způsoby.
 • Pravda jedna a pouhá, bludů však tisíceré podoby.
 • Všechno ať samo plyne, ať ve věcech násilnost není.
 • Ne ze souhlasu, ale z pochybnosti se rodí pokrok.
 • Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu děje, nás se týká.
 • Existují věci nepoznané, ale neexistují věci nepoznatelné.

Výběr z díla (dostupné v KKD)

 • Labyrint světa a ráj srdce
 • Jan Amos Komenský o sobě
 • Píseň písní Šalamounových
 • Jak se učit: vybrané myšlenky o vzdělání a výchově
 • Dvéře jazyků odevřené
 • Orbis pictus
 • Obecná porada o nápravě věcí lidských
 • Informatorium školy mateřské
 • Jak dovedně užívat knih, hlavního nástroje vzdělání