Za lidmi i poezií s básníkem Radkem Štěpánkem

Událost se konala 9.3.2021 18:00 - 19:00 mimo knihovnu.

Zveme Vás na besedu s básníkem Radkem Štěpánkem. Budeme si povídat o poezii a také o nových knihách nakladatelství Host Brno, kde pracuje na pozici PR.

Radek Štěpánek (1986) jako básník debutoval knihou Soudný potok (2010), vydal několik básnických sbírek, z nichž nejnovější jsou rozsáhlé básnické skladby Eroze (2018), Hic sunt homines (2018) a Tání (2019). Pokud lze mluvit o současné české environmentální poezii, je Radek Štěpánek jejím zakladatelem a ústřední postavou. Konstantním pilířem jeho tvorby je láska ke krajině a všem formám života v ní, ale i starost a bolest tam, kde krajina trpí. Štěpánek krajinu vidí samozřejmě jako básník, ale i jako vystudovaný environmentalista a jako člověk, který pochází z venkova a v přírodě se naprosto přirozeně pohybuje od raného dětství. Po post-beatnických básnických skladbách se nám Štěpánek představuje jako autor básní v próze se surreálným nádechem. Texty se zároveň drží autorovy prapůvodní tématické linie. Radek Štěpánek zůstává stále týž, aniž by se opakoval.

Koná se ve spolupráci s Klubem přátel KKD on-line na www.facebook.com/KnihovnaVyskov v úterý 9. března 2021 v 18.00 h.

Přidejte se k Události.

Autorovy sbírky si můžete rezervovat zde.

Fotografie ze Štěpánkovy návštěvy naší knihovny v září 2020.