Za hudební rodinou Štědroňů, malířem Svatoplukem Součkem a zmizelou továrnou

Událost se konala 21.9.2021 16:30 - 18:00 mimo knihovnu.

Zveme vás na další kulturní vycházku, která se bude konat v úterý 21. 9. 2021 pod vedením Mgr. Pavlíny Dobyškové. Sraz před knihovnou v 16.30 h.

Naše putování začneme  v místě, kde býval Živnostenský dům, potom okolo gymnázia a bývalé dívčí klášterní školy. Nahlédneme do ulice Havlíčkovy a připomeneme si její obyvatele: botanika a muzejníka Václava Skřivánka (1896–1971), kněze a spisovatele Jana Vyhlídala (1861–1937), historika a rektora Masarykovy univerzity Bohumila Navrátila (1870–1936).

Poté se přesuneme do Mlýnské ulice, v níž stával domek rodiny Štědroňovy, řada jejích členů byla obdařena hudebním nadáním: František Štědroň (1868–1928) – kapelník, Bohumír Štědroň (1905–1982) – muzikolog, Vladimír (1900–1982) – hudební skladatel,  Jan (1907–1981) – hudební pedagog. V této ulici  bydlel malíř Svatopluk Souček (1902–1986) a narodila se zde  tanečnice Zora Šemberová (1913–2012).

Projdeme přes Dukelskou ulici (původně Špitálka), v níž se narodil sbormistr Jan Šoupal (1892–1964) a malíř Ferdinand Kotvald (1898–1980). Tyto domy zmizely při stavbě silničního průtahu v 70. letech 20. století.

Budeme pokračovat kolem řeky Hané k místu, kde bychom do poloviny 50. let 20. století našli Beyerův dům, v němž  v době svých studií na vyškovském gymnáziu přebýval ilustrátor, spisovatel a novinář Ondřej Sekora (1899–1967). Nedaleko odtud v Žerotínově ulici žil tiskař a vydavatel František Obzina (1871–1927).

Na začátku Smetanova nábřeží uvidíme vilu, dnes přestavěnou, za níž stávaly budovy textilní  továrny a později ve 30. letech 20. století zde fungovala Moravská radiotovárna Radionka. Při bombardování v dubnu 1945 objekt vyhořel. Vycházku zakončíme u Sokolského domu.