Vzpomínka na Jana Husa a velikonoční program v KKD Vyškov

husVe středu 1. dubna 2015 jsme v Knihovně Karla Dvořáčka uskutečnili ve spolupráci s Apoštolskou církví Vyškov první akci u příležitosti národních oslav 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Přednášku a následnou besedu nejen o tomto římskokatolickém knězi, náboženském mysliteli, vysokoškolském pedagogovi, reformátorovi a kazatelovi, ale také o historických souvislostech předcházejících i následujících, vedl Ing. Pavel Vik.

Letošní Velikonoce nás překvapili sněžením a jarního počasí jsme si příliš neužili. Přesto se organizátoři celonárodního čtení Bible nenechali odradit a plánované čtení Bible před Knihovnou Karla Dvořáčka úspěšně proběhlo.

Úvodního zahájení 7. ročníku celonárodního čtení Bible se v pátek 3. dubna 2015 společně s pastorem Apoštolské církve Vyškov účastnil pan ředitel KKD Dr. Vladislav Raška, který připomenul důležitost Bible a zahájil čtení Markova evangelia.

Vedle poslechu biblických textů, do jejichž čtení se zapojili lidé všech generací, se mohli zájemci podívat na různé překlady Bible a také si křesťanskou literaturu koupit.

Následně v páteční podvečer proběhlo posezení v K-klubu KKD, kde se přibližně 25 účastníků mohlo při kávě či čaji zaposlouchat do čtení biblických velikonočních textů, netradičního zamyšlení o Velikonocích a pěkných písní. I přes nepřízeň počasí to bylo velmi příjemné odpoledne a podvečer, které mohly účastníkům či kolemjdoucím připomenout důležitost Velikonoc a Bible v životě člověka.

Pastor AC Vyškov
Ing. Viktor Baláž

 

Fotogalerie


Velikonoce 2015 v knihovně