Vznik zahraničních legií a jejich podíl na vytváření československého státu

Legionarsky_odznak_cepice

Společenský sál KKD Vyškov byl 15. 5. 2014 svědkem skvělé přednášky plk. PhDr. Eduarda Stehlíka , ředitele odboru MO pro veterány, na téma Vznik čsl. legií a jejich podíl na vytváření československého státu??.

Základem pro živé slovo p. plukovníka se stalo nepřeberné množství fotografií, na nichž dokumentoval vznik České družiny v Rusku, roty Nazdar ve Francii i zdlouhavé diplomatické jednání o možnosti zformovat čsl. zahraniční vojsko v Itálii.

V průběhu přednášky popsal vývoj našeho vojska především v Rusku, kde přece jen příliv dobrovolníků z řad starousedlíků i zajatců byl značný. Podrobně se zmínil o nejslavnějším vystoupení našich vojáků v bitvě u Zborova, kde vedle hrdinství mužstva se projevily velitelské schopnosti českých důstojníků jako byli por. Čeček, či Husák. Na řadě fotografií pak zdokumentoval život vojáků na magistrále na cestě do Vladivostoku, včetně často diskutované a připomínané sebevraždy plk. Švece.

Podobným způsobem hovořil plk. Stehlík o vytváření našeho zahraničního vojska ve Francii. Popsal vznik roty Nazdar, pozdější doplňování vojska americkými Čechy i legionáři z Ruska. Rovněž ve Francii prokázali naši vojáci statečnost a hrdinství. Ať už do byly boje u Arrasu, nebo později u Vouziers a Terronu.

Situace v Itálii byla jiná. Teprve počátkem roku 1918 se podařilo M. R. Štefánikovi dojednat s italskou vládou podmínky, na jejichž základě se mohlo vytvářet ozbrojené čsl. vojsko.

Na závěr odpověděl plk. Stehlík na řadu otázek z publika. Největší časový prostor věnoval působení našich dobrovolníků na srbské frontě, kde probíhaly obzvlášť kruté boje.

Podle vyjádření dotázaných účastníků večera patřila přednáška plk. PhDr. Stehlíka k tomu nejlepšímu, co pořady s historickou tematikou KKD vyškovské veřejnosti nabídla.

Text: dr. Ivan Pokorný
Fotografie: Jitka Wohlgemuthová, Vyškovský zpravodaj

 

Fotogalerie


Čs. legie