Vzdělávání pro seniory, akademický rok 2022/2023 - aktualizováno

Událost se konala 4.10.2022 9:30 - 11:00 ve velkém sále.

Událost se konala 20.10.2022 9:30 - 11:00 ve velkém sále.

Na konci článku fotogalerie ze slavnostního ukončení U3V UP Olomouc a LS VU3V ČZU Praha 29. 6. 2022.

 

Knihovna Karla Dvořáčka otevírá v akademickém roce 2022/2023 dva programy vzdělávání pro seniory: Virtuální univerzitu 3. věku při ČZU Praha a Akademii 3. věku.

Program VU3V:

Téma: Architekti italského baroka

Zahájení: Úterý 4. 10. 2022 v 9.30 h (další přednášky vždy ve středu)

Školné: 450 Kč/semestr, vstup na první přednášku zdarma

Přihlášky a platby: Od 1. 7. 2022 ve studovně

Více informací na https://e-senior.czu.cz nebo adlerova@kkdvyskov.cz.

Plakát ke stažení

 

Program Akademie 3. věku:

22. 9. 2022
Mgr. Dalimil Ševčík, ZUŠ Vyškov, JAMU Brno: 300 let "Starého zákona klavírní hry" aneb Meditace nad Temperovaným klavírem Johanna Sebastiana Bacha
Letos uplynou tři staletí od vydání Bachova Temperovaného klavíru, rozsáhlého cyklu 24 preludií a fug. Jakému nástroji, jakému hráči a jakému posluchači je dílo určeno? Může instrumentální hudba odkazovat k něčemu jinému mimo sebe samu? A co ty tajemné ornamenty na titulním listu rukopisu...?

20. 10. 2022
RNDr. Petr Zajíček, Správa jeskyní ČR: Skrytá tajemství moravských jeskyní
Moravské jeskyně mají nejen zajímavou historii, často bohatou krápníkovou výzdobu a rozmanitý charakter podzemních prostor. V krasových oblastech je také řada bílých míst na mapě. Předpokládaných, ale dosud neobjevených jeskyní. Existují i legendy
o rozlehlých jeskynních prostorách, které se v pozdější době dosud nepodařilo nalézt. Mnoho jeskyní na Moravě skrývá řadu zajímavostí a unikátů. Nebude opomenuta ani nejhlubší vodou zatopená propast na světě.

24. 11. 2022
Bc. Mgr. Miroslav Nedorostek, Ph.D., Muzeum Vyškovska: Skrytý život církve v období komunismu
Přednáška představí podmínky vzniku a historii „Moravské skryté církve“. Komunistický režim v Československu v obavách o svoji legitimitu zařadil potírání svobodného myšlení a názoru mezi své nevyřčení programové priority. Obětí pronásledování byla i víra a církve. Za těchto okolností vyžadovala rezistence a dokonce i „běžná“ aktivita církve značnou odvahu. Přesto se na Moravě díky knězi a tajně vysvěcenému biskupovi Felixi Davídkovi podařilo vytvořit paralelní církevní strukturu s vlastní hierarchií a programem. Pod tlakem nebezpečí docházelo v této struktuře k naprosto ojedinělé praxi svěcení ženatých mužů a dokonce i žen na kleriky. Tato praxe přinesla nemalé obtíže s integrací svěcenců do oficiálních struktur katolické církve, které jsou zčásti dosud nedořešeny.

8. 12. 2022
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc., Mendelova univerzita, Brno: Největší stromy světa
Stromy jsou základním bohatstvím Země, bez nich by nebyl možný život. Tak jako lidé dorůstají různých rozměrů a stáří. A především mohutné či jinak významné stromy byly vždy člověkem obdivovány a uctívány. Mohutné stromy se staly námětem uměleckých děl – obrazů, poezie i prózy. Lidé je vyhledávají nejen pro jejich mohutnost, krásu a estetiku, ale i jako zdroj genetického materiálu pro budoucí generace. Přednášející představí největší a zajímavé stromy z různých oblastí.

19. 1. 2023
Mgr. Marie Žemličková, AGE Centrum, Olomouc: Vliv čtení na mozek
Co se s mozkem děje při velmi komplexním procesu, kterým četba bezesporu je? Jak lze pomocí četby posilovat různé mozkové funkce a jak je četba klíčová již pro jejich samotný vývoj. Představíme si také nové vědecké studie, které se tématem zabývají.

16. 2. 2023
Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D., FSS Masarykovy univerzity, Brno: Osamělost jako společenský problém?
Klasická média i texty v akademických žurnálech shodně používají k pojmenování jednoho z hlavních společenských trendů poslední doby označení „epidemie osamělosti“. Co se za ním skrývá? Jak jsme na tom s pocity osamělosti v české populaci? A jaký je rozdíl mezi osamělostí a samotou?

16. 3. 2023
Mgr. Sylva Cidlinská, KKD Vyškov: Paříž konce 19. století a umělci střední Evropy
Od druhé poloviny 19. století představovala Paříž významné mezinárodní kulturní centrum, kde se rodily nové umělecké proudy. Není divu, že se zde řada středoevropských umělců toužila prosadit. Přednáška posluchače seznámí s malíři z českých zemí, Polska a Uher, kteří ve městě na Seině zanechali svou stopu.

20. 4. 2023
RNDr. Roman Hobza, Biofyzikální ústav AVČR, Brno: Geneticky modifikované potraviny – možnost nebo nutnost?
Může lidstvo přežít s tradičním způsobem zemědělství? Máme právo zasahovat do genetické informace živočichů a rostlin? O vědě, která mění svět a o světě, který nás (možná) čeká.

18. 5. 2023
Ing. Tomáš Rothröckl, Správa národního parku Podyjí: Zatím jediný na Moravě
Národní park Podyjí je jedním z našich čtyř dosud vyhlášených národních parků. V přednášce, která bude prezentována i v obraze, se návštěvník dozví základní momenty z historie naší ochrany přírody, bude představen i její národní a evropský kontext. Zmíněny budou přírodní a kulturní hodnoty, které vedly k vyhlášení NP Podyjí a jeho ochranného pásma i významné milníky v životě tohoto chráněného území. Přiblížena bude praxe státní ochrany přírody a způsoby péče o dané území, včetně bilaterální spolupráce se sousedícím rakouským Nationalparkem Thayatal.

15. 6. 2023
RNDr. Ondřej Herzán: Z Brna za sklenkou portského
Životní cesta tuláka a písničkáře z Třebíče, který jde pěšky z Brna do Porta. Zažije přitom nádherné chvíle i okamžiky hluboké samoty, krásnou přírodu i bahno periferie, setkání s lidmi, která naplní i ze kterých zamrazí. Říká se, že život po "Caminu" už nikdy nebude stejný jako předtím. Je to opravdu tak?

Začátek vždy v 9.30 h, konec v 11.00 h.
Přihlášky a platby od 1. 7. 2022 ve studovně.
Permanentka 400 Kč, 300 Kč pro držitele platného průkazu do KKD, 50 Kč jednorázově.

Více informací na adlerova@kkdvyskov.cz.

Plakát ke stažení

 

Fotogalerie


Ukončení U3V a LS VU3V 29. 6. 2022