Vzdělávací aktivity v Knihovně Karla Dvořáčka ve školním roce 2017/2018

Knihovna Karla Dvořáčka připravila pro školní rok 2017/2018 tyto vzdělávací cykly:

Univerzita 3. věku, pobočka při Univerzitě Palackého Olomouc

Virtuální univerzita 3. věku při České zemědělské univerzitě Praha

Hrátky s pamětí pro seniory
Zpravidla dvě středy v měsíci v 9.30 – 11.00 h., cena za celoroční permanentku (září 2017 – květen 2018) činí 500 Kč pro držitele platného průkazu do KKD, 600 Kč pro ostatní zájemce. Jednorázové vstupné nelze. Počet míst omezen na 20 osob.
Přihlášky a platby přijímáme od 9. srpna 2017 v přízemí, v Referenčním odd. KKD.

Hrátky s pamětí pro zájemce od 15 let
Zpravidla dva čtvrtky v měsíci v 16.30 – 18.00 h., cena za celoroční permanentku 400 Kč pro držitele platného průkazu do KKD, 500 Kč pro ostatní zájemce. Jednorázové vstupné 50 Kč. Počet míst omezen na 20 osob.
Přihlášky a platby přijímáme od 9. srpna 2017 v přízemí, v Referenčním odd. KKD.

Internetová školička pro seniory začátečníky/pokročilé
Zpravidla každé úterý 9.30 – 11.00 h., 8 lekcí, cena kurzu 400 Kč pro držitele platného průkazu do KKD, 600 Kč pro ostatní zájemce. Jednorázové vstupné nelze. Počet míst omezen na 8 osob v jednom kurzu. Kurzy budou vyhlašovány podle aktuálního zájmu. Předběžné přihlášky přijímáme stále v Referenčním odd. KKD, přízemí vpravo.

Tématické počítačové kurzy
Zpravidla první úterý v měsíci v 16.30 h., jednorázové vstupné 50 Kč, zahájení dle zájmu. Předběžné přihlášky přijímáme stále v Referenčním odd. KKD, přízemí vpravo
Nabízíme tato témata:
Základy ukládání a zpracování fotografií na PC
Psaní a vytváření dokumentu ve Wordu
Práce s e-mailem
Jak správně vyhledávat informace na webu

S kočárkem do knihovny
Besedy pro rodiče na rodičovské dovolené, zpravidla první středa v měsíci v 10.00 h., vstupné dobrovolné. Rodiče besedují, s dětmi si hrají a čtou knihovnice. Bližší informace u vedoucí Dětského oddělení Lenky Němečkové, e-mail nemeckova@kkdvyskov.cz, tel. 517 324 557.

Literární akce Klubu přátel KKD sledujte na stránce www.klubpratelkkd.cz.

Změna termínů vyhrazena. Termíny jednotlivých akcí sledujte na našich stránkách www.kkdvyskov.cz, www.facebook.com/KnihovnaVyskov, Twitteru @kkd_vyskov, na panelu v knihovně, ve vývěsce v podchodu nebo požádejte o pravidelné týdenní zasílání informací o pořadech KKD na Váš e-mail.

Další informace na e-mailu adlerova@kkdvyskov.cz.

Kompletní nabídka vzdělávacích akcí pro šk. r. 2017/2018 ke stažení a tisku v pdf.