Výživné na nezletilé děti a pro neprovdané matky

Událost se konala 6.11.2023 16:00 - 18:00 ve velkém sále.

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s., pobočka Vyškov, připravila pro veřejnost besedu o výživné na nezletilé děti a výživném pro neprovdané matky. Poradna ve Vyškově působí od roku 2012, má registrovanou sociální službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Výživné na nezletilé děti a výživné pro neprovdané matky jsou témata, se kterými se velmi často setkáváme v rámci naší sociální práce.  

Právník Poradny seznámí účastníky besedy se základní pojmy týkající se výživného na nezletilé děti a výživného pro neprovdané matky, bude hovořit o náležitostech soudních návrhů a průběhu soudního řízení, a sdělí možnosti vymáhání dlužného výživného na nezletilé děti a výživného pro neprovdané matky. Vše bude vysvětlováno na příkladech z praxe a účastníci budou mít prostor diskutovat a klást dotazy.