Výstava Umajjovské pouštní zámky v Knihovně Karla Dvořáčka 8. srpna – 27. září 2011

Malá výstava věnovaná přednímu českému orientalistovi a cestovateli prof. Aloisi Musilovi (1868–1944) a jeho působení v Orientu připomene návštěvníkům osobnost světoznámého rodáka z Rychtářova u Vyškova a představí několik významných lokalit spjatých s jeho dobrodružnými cestami. Především Musilův nejslavnější objev Kusajr Amra a některé další tzv. umajjovské pouštní zámky: Kasr Charána, Kasr al-Mšatta a Kasr al-Hajr aš-Šarkí. Dále Kasr Azrak, který již nepatří mezi zámky umajjovské, je však spojený s Musilovým protihráčem z první světové války Lawrencem z Arábie. A konečně proslulé skalní město Petra, které Musil sice neobjevil, ale důkladně zmapoval.

Vystavené panely připravilo na jaře roku 2008 ke 140. výročí Musilova narození Muzeum Vyškovska v autorské spolupráci se členy vznikající Akademické společnosti Aloise Musila (ASAM). Expozice v předsálí jednacího sálu Senátu PČR (6. 5.–23. 5. 2008) přispěla k tomu, že jubilant byl senátem navržen na udělení vysokého státního vyznamenání u příležitosti řádového dne 28. října.

Po založení ASAM, jejímž cílem je mj. propagace osobnosti a díla Aloise Musila, bylo rozhodnuto o úpravě pro putovní účely, a tak výstavu s různými obměnami a doplňky již hostily různé sály a prostory v Čechách i na Moravě: hrad Český Šternberk (12. 10.–28. 10. 2008), Akademie věd ČR (30. 3.–16. 4. 2009), Štáflova chalupa v Havlíčkově Brodě (1. 8.–28. 8. 2009), Muzeum Podblanicka ve Vlašimi (10. 9.–4. 10. 2009), Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (6. 4.–15. 5. 2010), Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje na Velehradě (19. 7.–31. 8. 2010) a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (19. 10.–19. 12. 2010).

V letošním roce byly panely součástí slavnostní vzpomínky konané za účasti arcibiskupa Jana Graubnera v sále rychtářovského obecního hostince (Rychtářov a Alois Musil – pocta rodákovi, 26. 3.–27. 3.) a jádrem úspěšné expozice Jedinou Pravdu hledal v poušti v Ostravském muzeu, připravené ke 120. výročí kněžského svěcení Aloise Musila a jeho příchodu do Moravské Ostravy (15. 4.–17. 7.). Nyní je mohou spatřit návštěvníci Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově.

Fotografie: Alois Musil, Petr Přebinda, Alena Rejmonová, Martina Veselá a Pavel Žďárský
Text: Martina Veselá a Pavel Žďárský (ASAM)
Grafika: Jana Vlčková (Národní muzeum)
Produkce: Libor Jůn (Národní muzeum, ASAM)

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově, Muzeum Vyškovska, Akademická společnost Aloise Musila.