Výstava: Syn pouště. Cestovatel a fotograf Alois Musil (1868 – 1944)

Výstava Syn pouště. Cestovatel a fotograf Alois Musil (1868–1944) představuje unikátní výběr fotografií světoznámého orientalisty, cestovatele a spisovatele prof. ThDr. Alois Musila, dr. h. c., z přelomu 19. a 20. století. Jeho fotografie z cest po Orientu zasluhují pozornost, jsou totiž osobitým obrazovým zápisníkem vědce, který je pořizoval především pro dokumentační účely; teprve posléze posloužily jako ilustrace jeho četných knih a pojednání. Dílo A. Musila, které plně náleží do vizuální interpretace Blízkého východu, zachycuje daná území na prahu změn 20. století.

Výstava představuje především výběr Musilových fotografií, které prošly úpravami (retuše, adjustování na hliníkové desky, atd.) odborných pracovníků FAMU, ale také originální předměty z jeho cest po Blízkém východě. Výstava zachycuje Musilovy cesty nejen chronologicky, ale také geograficky. Celkové pojetí výstavní expozice tak navozuje procházku pouštní krajinou kopírující mapu Blízkého východu. Západní břeh Jordánu, Sinaj a Negev jsou spjaty s prvními Musilovými cestami po jeho příjezdu do Orientu v roce 1895. Snímky z Jordánska dokumentují jeho nejslavnější objev – pouštní zámek Qusajr cAmra, k němuž poprvé přicestoval v roce 1898. Další výpravy zavedly A. Musila až na území dnešní Saúdské Arábie, Sýrie a Iráku.

Alois Musil se také významně zasloužil o vznik československého Orientálního ústavu. Musilovy poznatky zůstávají pro badatele dodnes nenahraditelným zdrojem informací. Jeho vědecký záběr byl obrovský a stejně rozsáhlé je i zanechané dílo. Své zážitky a odborné poznatky shrnul do více než 70 knih, publikoval přes 1400 odborných i populárních článků.

V sobotu 30. června 2018 si připomeneme 150. výročí jeho narození a zároveň rok 90. výročí zahájení skutečné činnosti Orientálního ústavu. Musilovy fotografie byly od roku 2015 vystavovány v zemích Blízkého východu (Izrael/Palestina, Jordánsko, Saúdská Arábie, Bahrajn) pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Zdroj textu Masarykův ústav a archiv AV ČR, v.v.i.

Výstavu si můžete prohlédnout ve 2. podlaží Knihovny Karla Dvořáčka 2. května – 20. července 2018 vždy v provozní době knihovny.