Výstava Literární kronika první republiky

Výstava ve 2. podlaží Knihovny Karla Dvořáčka, kterou si můžete prohlédnout od 2. září do 27. září 2019, mapuje literární dění v Československé republice prostřednictvím výkladu o vybraných událostech literárního života, dobových citátů i množství unikátních obrazových dokumentů. Meziválečnou Československou republiku představuje jako mnohonárodnostní stát, v němž literatura vznikala a byla čtena nejen v češtině, ale také ve slovenštině, němčině, ruštině, ukrajinštině, maďarštině či polštině. Výstavu pořádáme v rámci oslav 100. výročí zákona o knihovnách a v rámci projektu S námi přijde zákon ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.: http://www.ucl.cas.cz/cs/verejnosti-a-skolam/literatura-ke-stazeni.

K výstavě se váže reprezentativní kniha Literární kronika první republiky: události, díla, souvislosti, kterou najdete v našem fondu.