Výstava Knihovna ve Vyškově 1919 – 2019

K 100. výročí od přijetí knihovnického zákona  připravila Knihovna Karla Dvořáčka výstavu připomínající působení veřejné knihovny ve Vyškově.Podle zákona č. 430/1919 Sb., o veřejných obecních knihovnách měla být v každé politické obci zřízena veřejná knihovna. Náklady na zřízení veřejné knihovny hradila příslušná obec, výše nákladů se odvíjely od počtu obyvatel. Knihovnu řídila čtyřčlenná až osmičlenná knihovní rada, knihovní agendu vykonával knihovník. Největší knihovnou v rámci vyškovského soudního okresu byla Knihovna města Vyškova. Vznikla sloučením spolkových knihoven: Akademického feriálního klubu, Národní jednoty, Sokola, Sdružení pokrokových žen Vlasta. Čtenářsko-pěvecký a divadelní spolek Haná odmítl začlenit své knihy, nové knihovně daroval přes 60 titulů revue a podílel se na správě veřejné čítárny.

Dne 30. 1. 1920 byla ustavena knihovní rada tvořená Karlem Měřínským, Leopoldem Markem a Anežkou Holancovou a následně dne 17. října 1920 zahájila městská knihovna svou činnost v budově staré školy (stávala na rohu Šoupalovy a Kostelní ulice).Výstava provede návštěvníky po místech, kde v průběhu století sídlila , některé z budov již neexistují nebo se změnila jejich podoba. Teprve v roce 2003 knihovna trvale  zakotvila v rekonstruované budově bývalé školy Nádražní 4.

Na základě dokumentů ze Státní okresního archivu Vyškov  a dobového tisku je představena činnost Veřejné knihovny města Vyškova v období první republiky. Další období z historie knihovny , ať to byla od 50. let Okresní lidová knihovna ve Vyškově, od 70. let Okresní knihovna Vyškov a od roku 1992 Knihovna Karla Dvořáčka, jsou  přiblíženy materiály a dobovými fotografiemi z archivu knihovny, články z Našeho života Vyškovských novin.

Výstavu pořádáme v rámci projektu S námi přijde zákon - oslavy 100. výročí vyhlášení prvního knihovního zákona a můžete si ji ve 2. podlaží knihovny prohlédnout do 31. října 2019.

Text a autorka výstavy Mgr. Pavlína Dobyšková.

 

Fotogalerie


Knihovna ve Vyškově 1919 – 2019