Výsledky dotazníkového šetření, díl třetí: Akce, akce, akce

Na závěr 2. dílu jsme přislíbili odpovědi na další komentáře.

Součástí dotazníkového šetření byly také otázky na to, proč respondenti navštěvují vyškovskou knihovnu a  jak jsou naši návštěvníci spokojeni s akcemi, které zde pořádáme. Ačkoli v dnešní době již knihovna není pouze „půjčovna knih“, ale komunitní centrum obce/města, zájem o půjčování knih stále převažuje. Na druhém a třetím místě jsou vzdělávací a kulturní akce. Viz tabulka.

graf_proc_navstevuji_knihovnu

V připomínkách k akcím jsme nejčastěji četli: nemám připomínky, jsme spokojen/a.

 1. Když (akce) začínají v 16:30, tak je nestíhám kvůli práci.
  Před lety jsme reagovali na připomínku: Když akce začínají v 16.00, tak je nestíhám kvůli práci. Začátek akcí jsme proto posunuli na 16.30 h. U Literárních čajů jsme šli ještě dál – byly „o páté“. Po pěti letech jsme však jejich začátek na přání účastníků museli posunout na 16.30 h., protože „nestíhali“ odjezdy autobusy domů.
 2. Někdy nevím, jestli na nabízené akce mohou přijít všichni občané nebo jestli je akce určená jen pro členy knihovny. Mám obavy, že bych na akci „nezapadla“ mezi ostatní, kteří třeba chodí častěji.
  Knihovna je veřejný prostor, který je otevřen pro všechny, bez ohledu na to zda máte či nemáte „průkazku“. Také akce jsou přístupné všem. Pouze na některé je třeba se přihlásit předem: obě Univerzity 3. věku, Hrátky s pamětí pro seniory, kurzy dle aktuální nabídky apod. V naší knihovně je vítán každý, kdo si chce číst, surfovat na internetu, setkávat se s přáteli, povídat si, dovědět se něco nového na přednáškách, pobavit se na besedách.
 3. Vzhledem k úředním dnům pondělí a středa směřovat kulturní a vzdělávací akce prioritně na úterý a čtvrtek. V této souvislosti přesunout pořad Pojďme si zazpívat na pondělí nebo středu – důchodci mají větší časovou flexibilitu.
  O této skutečnosti víme a řešíme ji už několik let. Příklad z praxe: Kurz trénování paměti pro veřejnost jsme léta pořádali ve středu v 16.00 h. Kvůli výše uvedené připomínce jsme ho přesunuli na čtvrtek na 16.30 h. Nikdo z těch, kdo o tento přesun žádal, do uvedeného kurzu pak nikdy nepřišel.

Akce Pojďme si zazpívat s… není určena pouze seniorům! Navíc přesouvání zavedených akcí je velmi citlivé. Do knihovny chodí „aktivní senioři“, kteří kromě našich akcí navštěvují pravidelně i jiné. A např. jen zmínka o tom, že bychom čtvrteční U3V přesunuli na jiný den, se setkala s nesouhlasem.

I přesto máme tuto připomínku stále na paměti a také v příštím období na ni při plánování akcí budeme myslet.

 1. Určitě znovu udělat kurz „Arteterapie“ bylo to skvělé a neustále z absolvování tohoto kurzu čerpám energii a kreativní přístup k životu. Vím, že je to organizačně a finančně náročné a tak jsem vděčná i za to co bylo.
  Na pořádání kurzu „Arteterapie pro seniory“ jsme získali finanční prostředky ve Výběrovém dotačním řízení Ministerstva kultury ČR na podporu kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů. Akci jsme pořádali ve spolupráci s vyškovskou Charitou a zúčastnilo se jí 15 „knihovních“ seniorů a 10 klientů Charity. Kurz měl i díky skvělé lektorce Janě Havlíkové velký úspěch. Na podzim tohoto roku, po vyhlášení nových dotačních titulů, se pokusíme o získání finančních prostředků na podobnou akci pro rok 2018.
 2. Velmi oceňuji, že knihovna je otevřena Vyškovákům a ti mají prostor se zde prezentovat, ale přivítala bych i více přednášek od zahraničních či „přespolních“ cestovatelů, spisovatelů atd.
  Každý region si váží „svých“ významných osobností a umělců a knihovna je ideální místo pro jejich prezentaci. Proto budou u nás mít vždy dveře otevřené.

Nabídek „přespolních“ cestovatelů máme hodně. Nevyužíváme je proto, že nemáme finanční prostředky na jimi požadované honoráře a také proto, že na cestovatelské přednášky se ve Vyškově specializuje ZOO park Vyškov.

Jen v rámci Literárních čajů o páté u nás za dobu existence Klubu přátel KKD (od roku 2011) besedovalo 42 spisovatelů a představitelů kultury. Z nich bylo sedm držitelů prestižní literární ceny Magnesia Litera (Podrobné informace na http://www.klubpratelkkd.cz/.) Mimo tyto „klubovní“ akce KKD pořádá besedy se spisovateli v rámci svých finančních možností, včetně speciálních dotací zřizovatele a Jm kraje (besedy s překladatelem Martinem Hilským, s historiky Liborem Janem, Jiřím Rambou, vystoupení hudebního skladatele Daniela Dobiáše s herečkou Táňou Fischerovou a s Janem Vodňanským apod.)

Zahraniční hosté jsou nám vzdáleni nejen na kilometry, ale také finančně. Z Anglie a Francie se nám podařilo k besedě získat pouze dvě české spisovatelky Ivu Pekárkovou a Lenku Horňákovou – Civade. Výjimkou bude říjnový Literární čaj, kdy by měl naši knihovnu navštívit finský bohemista a překladatel slovanské literatury Eero Balk.

 1. Téměř všechny akce jsou pro malé děti nebo pro starší dospělé osoby. Pro starší děti (13-18 let) a pro dospělé (20-50 let) nepořádáte žádné akce.

K první části připomínky jsme se vyjádřili v článku o činnosti T-klubu.

Vyjma dvou Univerzit 3. věku, dopoledních Hrátek s pamětí pro seniory a akcí hrazených z grantů pro seniory jsou akce KKD a Klubu přátel KKD určeny pro všechny dospělé, nikoli jen pro seniory. Např. Pojďme si zazpívat s…, Hrátky s pamětí pro veřejnost, vernisáže výstav, výstavy, besedy vyškovské Charity pro pečující osoby, historické přednášky, počítačové kurzy, kurzy Hezky česky, křty knih regionálních autorů, pravidelné astronomické přednášky, přednáška o finanční gramotnosti, kreativní odpoledne pro všechny generace, přednášky v rámci Týdne manželství, o zdravém životním stylu, o umění, Literární čaje, Večery pod lampou a jiné. Také se připojujeme k celostátním akcím Noc literatury a Den poezie. Chybí ve výčtu akce, kterou byste v knihovně rádi navštívili? Napište na adlerova@kkdvyskov.cz.

Na připomínky Málo akcí pro děti; nejsou dost akční odpoví vedoucí Dětského odd. v příštím díle.

Díl druhý

Díl čtvrtý