Vyškovským předměstím 2

Událost se konala 9.6.2022 16:30 - 18:00 mimo knihovnu.

Po dubnové vycházce vyškovským ulicemi Tyršova a Tržištěm se v červnu vydáme do dalších předměstských ulic. Začneme na náměstí Obránců míru, kde se vycházelo z města Olomouckou branou, vejdeme do ulice Dvořákovy ( kdysi Stromořadní), jejíž levá strana patřila k předměstí a domy na pravé straně byly postupně stavěny od druhé poloviny 19. století na valech (později zahradách) městských hradeb. Ve Dvořákově ulici stával Beyerův dům, v němž bydlel v době studia na vyškovském gymnáziu Ondřej Sekora (1899–1967), spisovatel, novinář ilustrátor, autor Ferdy Mravence. Přes most vstoupíme do Albrechtovy ulice pojmenované podle obchodníka, poslance a starosty Karla Albrechta (1861–1911), který se zasloužil o výstavbu pěti domů v této ulici. Zastavíme se u místa, kde býval tzv. farský dvorek, v němž strávil několik dětských let dirigent a hudební skladatel Jan Šoupal (1892–1964). Přiblížíme si i učitele, inspektora a autora pohádek Josefa Lulaye (1861–1930). Potom se přesuneme do vedlejší Žerotínovy ulici, kde vlastnil dům tiskař a vydavatel František Obzina (1871–1927) a na jejím konci stojí budova, v níž byla v roce 1889 zřízena rolnická škola. V Žižkově ulici si připomeneme zahradní hostinec Ferdinanda Lorka a Kleinovu tkalcovnu. Naši cestu zakončíme v ulici Tepénky u budovy se zajímavou historií, v níž sídlila infekční nemocnice, škola pro ženská povolání, mateřská škola a dnes, zcela přestavěná, slouží obytným účelům.