Vyškovský cedník 2018 - známe vítěze

Literatura nebo též písemnictví  je souhrn všech psaných textů, tj. všech existujících písemně zaznamenaných jazykových projevů lidstva. V užším slova smyslu se literaturou obvykle myslí literatura umělecká, krásná, beletrie. Je to jeden z druhů umění. Její svébytnost spočívá v tom, že pracuje s materiálem, který je výtvorem člověka, s jazykem.

Spisovatel chce svým dílem  zapůsobit na čtenáře. Podle teoretiků umění má literatura několik funkcí, poznávací, vyjadřovací, výchovnou, atd. Základní funkcí je však funkce estetická, která prostupuje i ostatními funkcemi literárního díla. Text se stává literárním dílem teprve tehdy, když  čtenář vnímá určité uspořádání, kompozici a postupy tradičně přijímané jako literární.

V případě prózy jde o uspořádání pomocí syžetového vyprávění. Syžet je způsob, jakým jsou v literárním díle uspořádány tematické složky, tj. děj, postavy, vypravěč, prostředí, roli hraje i žánrová specifikace.

Proč tento literárně teoretický úvod?

Naše soutěž je literární soutěží. Pravda, vy, kteří ji obesíláte, nejste spisovatelé, ale děláte do světa literatury první kroky. Vytvořit literární dílo není lehká práce. Není to jako napsat pěknou slohovou práci, na kterou ve škole dostaneme jedničku. Je to mnohem víc. Vymyslet příběh, uspořádat jeho složky, vhodně charakterizovat hrdiny, gradovat děj, dovést ho k vrcholné pointě - to vše vyžaduje práci a čas. Protože k již napsanému se musíme vracet, hledat postup lepší, vyjadřovací prostředky výstižnější a přesvědčivější.

Každoročně se přesvědčujeme, že někteří z vás mají nakročeno správným směrem. Nenechejte se odradit tím, že Vaše dílo nebylo letos oceněno. Zkoušejte to znovu, protože umět se vyjádřit slovy tak, aby i jiní v tom nacházeli smysl a požitek, přece za námahu stojí.

Mgr. Libuše Procházková, předsedkyně odborné poroty


Účastníci soutěže:
Děti, mládež a dospělí z města Vyškova a Vyškovska v těchto kategoriích:
1. kategorie 11 – 14 let
2. kategorie 15 – 19 let
3. kategorie 20 a více let
Pro zařazení do jednotlivých kategorií je rozhodující věk dosažený v roce 2018.

Motto:
12. ročník Vyškovského cedníku byl obeslán 31 pracemi. Čtyři práce nebyly do soutěže přijaty, protože autoři nedodrželi vyhlášená pravidla soutěže. Celkem se soutěže zúčastnilo 27 prací ve třech kategoriích. V každé z nich bylo určeno samostatné téma.

1. kategorie, téma Na cestě, hodnoceno 17  prací
2. kategorie, téma Divný člověk, hodnoceno 7 prací
3. kategorie, téma "Člověk těžko hledá slova, má-li opravdu co říci.“ Erich Maria Remarque, hodnoceny 2 práce

Hodnocení provedla porota ve složení:
Mgr. Libuše Procházková, předsedkyně poroty
Mgr. Sylva Cidlinská, zástupkyně vyhlašovatele
Mgr. Kateřina Foltánková
Tomáš Dorazil
Petr Muzikář

Výsledky soutěže:

1.
kategorie
1. místo: Tereza Ferziková – Smíš se jen ohlédnout
2. místo: Tereza Špilarová – Na cestě životem (zůstal mi jen ve vzpomínkách)
3. místo: Klára Klocová – Keltský les
                Lenka Hudcová – Jak jsem se ztratil

2. kategorie
1. místo: neuděleno 
2. místo: neuděleno
3. místo: Lukáš Kytka ­– Někdo jiný
Čestné uznání: Kateřina Čechová – Dědictví

3. kategorie
1. místo: neuděleno
2. místo: neuděleno
3. místo: neuděleno
Čestné uznání: Lukáš Bozděch – Případ Pelikán

Čestné uznání mimo kategorii: Eliška Režná – Zastávka na znamení

Sborník prací ke stažení v pdf.