Vyškovský cedník 2015 – známe vítěze!

Ve čtvrtek 31. března 2016 proběhlo v Knihovně Karla Dvořáčka slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže Vyškovský cedník 2015.

Nejprve statistika: literární soutěž Vyškovský cedník 2015 byl obeslán 37 pracemi ve třech kategoriích. Tři práce byly vyřazeny, jelikož autoři nesplnili podmínky soutěže (místo bydliště, nebo místo studia/pracoviště ve Vyškově nebo na Vyškovsku). Pětičlenná porota nakonec hodnotila 34 povídek a pohádek.

Téma Každý den svítí slunce, jen někdy je schováno za mraky bylo určeno I. kategorii. Pět dívek uchopilo toto téma s různou úspěšností. Nakonec byly oceněny jen dvě povídky. Je třeba konstatovat, že I. kategorie nebyla v tomto roce příliš zdárná, a to jak počtem účastníků, tak úrovní zpracování. To vedlo porotu k tomu, že udělila pouze první dvě místa.

Opakem byla II. kategorie. Neodpoutávej se nikdy od svých snů. Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít.  Tento citát Marka Twaina inspiroval 27 dívek k literárním pokusům, z nichž řada jich byla velmi zdařilá. Práce se vyznačovaly myšlenkovou hloubkou i pěkným jazykovým zpracováním. Porota nakonec ocenila šest prací.

Bohužel III. kategorie, jejímž tématem byl citát J. W. Goetha Člověk neztrácí vždy, když se něčeho vzdává, měla velmi slabou úroveň. Ani jedna ze dvou hodnocených prací nenaplnila požadavek na žánr, autorům se nepodařilo napsat povídku, dokonce se jí ani vzdáleně přiblížit. Z toho důvodu nemohla být udělena žádná cena.

Zvláštností tohoto ročníku byla skutečnost, že se ho zúčastnil pouze jeden muž ve III. kategorii, v obou mladších kategoriích byla stoprocentní účast dívek. Je to určitě škoda, poněvadž pokud se v minulých ročnících účastnili chlapci, vedli si velmi dobře. Věřme, že si pro tentokrát udělili „time out“ a v příštím ročníku je již přivítáme.

Přes všechny „vady na kráse“ lze opět konstatovat, že literární talenty ve Vyškově a na Vyškovsku existují. Popřejme jim hodně umělecké invence a těšme se, čím nás potěší příště.

Mgr. Libuše Procházková, předsedkyně poroty

Výsledky soutěže

I. kategorie

  1. místo: Natalia Pěkná – Skok do nového života
  2. místo: Aneta Kufčáková – Kouzelný květ
  3. místo: nebylo uděleno

II. kategorie

  1. místo: Eva Sabová – Naděje
  2. místo: Monika Mozolová – Do čtvrtého v říši divů
  3. místo: Marika Kovárová – Nebezpečné sny
    Renáta Zmidlochová – Ticho

Čestné uznání: Zuzana Klusalová – Noia
Veronika Tupá – Asante

III. kategorie
Žádná cena nebyla udělena

Ceny do soutěže věnovala komunitní nadace Tři brány a Klub přátel KKD.

Sborník vítězných prací ke stažení a tisku v pdf.

Fotogalerie


Vyškovský cedník 2015