Vyškovský cedník 2014 – známe vítěze!

logoeV úterý 31. března 2015 proběhlo v Knihovně Karla Dvořáčka slavnostní vyhodnocení literární soutěže Vyškovský cedník 2014. Tuto soutěž vyhlásili a cenami podpořili: Knihovna Karla Dvořáčka, komunitní nadace Tři brány a Klub přátel KKD.

Již po osmé hodnotila odborná porota  práce, zaslané do literární soutěže dětí a mládeže Vyškovska nazvané Vyškovský cedník. Tentokrát přišlo oproti minulým rokům  prací méně. První kategorie byla obeslána sedmi pracemi, druhá osmnácti a třetí, v loňském roce poprvé vyhlášená kategorie, nebyla zastoupena vůbec. Mohli jsme ale konstatovat, že oproti minulosti se úroveň prací zvýšila. Zcela zmizely takové, které byly sice napsány hezky, ale postrádaly třeba jen náznak literární úrovně, zkrátka takové „lepší slohovky“. Navíc ani v jednom případě se nestalo , že by autor nedal své povídce název. Znamená to, že tvůrci správně pochopili funkci motta.

Motta v obou kategoriích zřejmě zaujala. Autoři neměli problém s jeho zpracováním, ve všech pracích obou kategorií bylo motto beze zbytku naplněno.

Mottem první kategorie byla slova „Nejsi na to sám/a“. Z prací jasně vyplývá, že stále existuje  aktuální a hodně citlivý problém – šikana. Většina povídek se zabývala právě jí. A je vidět, že šikana teenegry trápí. Vadí jim, chápou ji jako velké zlo, a to je dobře. A co je ještě cennější, v některých případech spojují šikanu  s problémem rasismu. To, že řešení problému vidí v pomoci druhému, v odpovědnosti za kamaráda, je velmi pozitivní.

Motto druhé kategorie „Za zavřenými dveřmi“ inspirovalo autory k zamyšlení nad mezilidskými vztahy, vztahy v rodině, vnitřním životem jedince, válečnými zážitky, objevuje se i žánr fantazy a dokonce – a to nás velmi potěšilo – i zdařilý pokus o humoristickou povídky. Práce druhé kategorie byly ve většině velmi vyrovnané, těžko jsme vybírali vítěze.

I osmý ročník Vyškovského cedníku potěšil. Vždyť zjištění, kolik je mezi námi mladých, kteří mají tak ušlechtilého koníčka, jakým je literární tvorba, vyvrací všechny ty povzdechy nad mládeží, která je líná, omezená, nevychovaná a oportunistická. Vyškovský cedník přináší důkaz,že není třeba vzdychat. Proto vzhůru k devátému ročníku, „ostřete pera“, ať se máme na co těšit!

Mgr. Libuše Procházková, předsedkyně poroty

Vítězové:

I. kategorie

1. místo: Kamila Tomková – Romka
2. místo: Veronika Tupá – Ryan a Ryan
3. místo: Marek Šulc – Světlo v temnotě

II. kategorie

1. místo: Kateřina Orságová – Věčná prázdnota
2. místo: Izabela Adamcová – Štěstí a smůla bok po boku
2. místo: Denisa Hubáčková – Definici rodiny jsem nakonec zažil na vlastní kůži
3. místo: Filip Peloušek – Hlava

III. kategorie
Nebyla obeslána

Fotogalerie
Autorka fotografií: Zdeňka Adlerová

Sborník Vyškovský cedník 2014 ke stažení v pdf.

Vyškovský cedník 2014 – pravidla