Vyškov četl dětem

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově se v pondělí 4. června 2012 připojila veselým happeningem Vyškov čte dětem k již druhému ročníku významné aktivity Celé Česko čte dětem.

Osvětová a mediální kampaň ke zvýšení čtenářské gramotnosti, která je organizována v rámci 2. týdne čtení dětem, se mimo jiné zaměřuje na budování pevných vazeb v rodině prostřednictví společného čtení, a tím i  k rozvíjení myšlenkového a emočního potenciálu dětí.

Z důvodu nepříznivého počasí byli organizátoři nuceni přistoupit k tzv. mokré variantě  a z „ulice“ přesunout  konání akce do společenského sálu knihovny, což se negativně projevilo na počtu návštěvníků. Přesto, nebo právě proto, si  hrstka diváků užila bohatý program, ve kterém nechyběla hudební produkce, dramatizace lidové pohádky, knihovní canisterapeutka Endy a vystoupení tanečního oboru ZUŠ.

Hlavně a zejména se četlo. Na akci si našli čas a s krátkým předčítáním vystoupili např. ředitel MKS Mgr. Luboš Kadlec a ředitel knihovny Dr.Vladislav Raška, dále četli knihovníci dětem a děti fence Endy v názorné ukázce, jak se u nás v knihovně každé pondělí čte pejskovi.

Věříme, že se tato akce na podporu čtenářství neminula účinkem a že alespoň zúčastnění se budou knihám i čtení nadále věnovat.

Akci podpořila firma WIKY hračky, papír z Vyškova.

Fotogalerie