Vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení pracovního místa knihovník/knihovnice do Dětského oddělení

Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa knihovník/knihovnice do Dětského oddělení

Místo výkonu práce: Knihovna Karla Dvořáčka, příspěvková organizace (Nádražní 4, Vyškov)
Pracovní doba: plný úvazek
Termín nástupu: květen 2024

Popis práce:

 • Výpůjční a informační služby,
 • práce s knihovním fondem,
 • příprava a realizace vzdělávacích a kulturních akcí, besed, workshopů, soutěží pro děti a mládež.

Požadujeme:

 • SŠ, VOŠ nebo VŠ v oboru knihovnictví, pedagogice, nebo prokazatelnou praxi z působení v těchto oborech,
 • zkušenosti s užíváním knihovních systémů výhodou,
 • komunikační a prezentační schopnosti,
 • orientaci na knižním trhu, orientaci v dětské literatuře,
 • práce s PC (MS Word a MS Excel, Power Point),
 • zkušenosti s organizováním aktivit pro děti a mládež
 • znalost anglického, nebo německého jazyka výhodou
 • samostatnost, časovou a osobní flexibilitu,
 • dobrý zdravotní stav, morální a trestní bezúhonnost.

Nabízíme:

 • platové zařazení podle platných tabulek,
 • smysluplnou a rozmanitou práci v příjemném prostředí,
 • zaměstnanecké a sociální výhody (pět týdnů dovolené, příspěvek na stravné ad.).

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosaženém vzdělání, dosavadní praxi a odborných znalostech uchazeče,
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z Rejstříku trestů.

Přihlášku je možno podat do 21. února 2024 do 10 hod. na e-mailovou adresu klvac@kkdvyskov.cz  nebo doručit do Knihovny Karla Dvořáčka (Nádražní 4, Vyškov) k rukám ředitele knihovny.

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru v termínu od 22. 2. do 29. 2. 2024.

Upozornění:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoli v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Podáním přihlášky uchazeč/ka souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

Případné bližší informace lze získat u ředitele knihovny Pavla Klvače na telefonu 728 458 609.

Mgr. Pavel Klvač
ředitel Knihovny Karla Dvořáčka