Vyhlášení soutěže: CENA MAXE BRODA 2021

Společnost Franze Kafky vyhlašuje 27. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej – Cena Maxe Broda 2021! Do soutěže se mohou zapojit studenti z ČR a Slovenska.
 
Témata:
 
1. HUMOR FRANZE KAFKY – Jean Collignon ve svém eseji Kafkův humor píše: „Specifikum Kafkova humoru tkví v tom, že – jak se zdá – nemá předmět.” Jak lze rozumět humoru Franze Kafky? A kde ho v jeho díle můžeme objevit?
2. KRIZE – Krize mezilidských vztahů, ekonomická krize, klimatická krize, existenční krize... Co je to krize a jaké může mít podoby?
3. LOCKDOWN – Jak celosvětová pandemie ovlivnila můj život?
 
Na vítěze čeká finanční odměna:
1. místo 6000 Kč (240€)
2. místo 3500 Kč (140€)
3. místo 2000 Kč (80€)
 
Texty, psané v českém a slovenském jazyce spolu s přihláškou (k dispozici na webu SFK) do soutěže, zasílejte do 30.6.2021 e-mailem (PDF, doc) na adresu: cmb@franzkafka-soc.cz.