Vydejte se s námi na Cesty fantazie

V Knihovně Karla Dvořáčka jsme zahájili novou výstavu výtvarného umění. Po celé prázdniny si můžete v prostorách knihovny prohlédnout více než tři desítky obrazů učitele, malíře, grafika a řezbáře Mgr. Lubomíra Sedláčka z Prostějova.

Od r. 2008 do r. 2016 učil na střední škole ve Bzenci umělecké řezbáře. Ve volném čase se věnuje kresbě, malbě, grafice. Spolupracuje s prostějovskou galerií Bašta a s Art-kavárnou Avatarka a vede pravidelné semináře malby, kresby a řezby pro klienty Charity v Prostějově.

Vzdělání:
Střední škola řezbářská Tovačov, obor uměleckořemeslné zpracování dřeva
Univerzita Palackého Olomouc, výtvarná výchova pro střední školy a ZUŠ

Autor obrazů s industriálními tématy, které jste v naší knihovně ještě nikdy neviděli, o sobě říká:

Od poměrně útlého dětství jsem rád kreslil motivy krajiny, domů a jejich zdobných prvků. Tak se pomalu rodila moje láska k výtvarnému projevu. Vážněji jsem se začal věnovat malbě v době mého studia na střední škole.

Při studiu dějin umění jsem byl ovlivněn pracemi starých mistrů. Zkoumal jsem jejich způsob práce s barvami a ztvárňování jejich námětů.

Ve výtvarné práci mě nejvíce ovlivňovalo prostředí – krajina, která je nevyčerpatelnou studnicí inspirace a skýtá řadu způsobů k vyjádření v mnoha formách a podobách.

V malbě často upřednostňuji krajinu fantaskní – nereálnou, která však může být krajinou budoucnosti nebo krajinou nepozemskou. Nevyhýbám se však ani krajině skutečné, která dokáže dojímat a okouzlovat svou prostotou a krásou. Nezřídka se v mých pracích promítají do skutečné krajiny nereálné prvky, které v konečné fázi převládnou.

Ze základních tvarů buduji celé městské struktury a krajiny – živé, neživé, poraněné, před zánikem, vyjadřující křehkost a pomíjivost života, ale i vzkříšení.

Tak vznikají zárodky života nebo města budoucnosti, ať už na zemi nebo na cizích planetách, kde rozkvétají v zahradách divotvorné květiny bizarních tvarů, které se podobají houbám, nálevkám nebo mají průsvitné květy jakoby ze skla.

Určité tvary pro mě mají symbolický význam, například nálevkovité kalichy jsou plné životodárné tekutiny, průhledné bubliny představují budoucí plod v ochranném obalu. Stromy jsou klasickým symbolem života, jsou-li zdravé. Stromy olámané, neplodné evokují nemoc a zkázu přírody. Voda v mých obrazech je symbolem obnovujícího se života. Města jsou organismy tvořícími umělý stroj – trubky, roury, písty apod., které lze analogicky připodobnit fungujícímu tělu živočicha. Varovnou výstrahu představují ohně, pukliny, stromy bez listí, zříceniny.

Svými pracemi tak nepřímo odkazuji na globální problémy lidstva – přelidněnost, vymírání přírody, mutace živých organismů atd.

K vyjádření mých vizí mi nejčastěji slouží olejomalba. Tuto techniku používám různými způsoby, podle povahy námětu. Vyjadřuji se štětcem, ale i špachtlí nebo i rukou. Rád se vracím k technice starých mistrů, ale i k té novější tak, abych docílil požadovaného efektu.  Maluji na plátno, plech, sololitové i dřevěné desky, popř. i na papír.

Výstavy:
Foyer Kina Metra v Prostějově;
Umělecké centrum Konvikt v Olomouci;
Modré knihkupectví Brno;
Galerie ZUŠ M. Stibora V Olomouci;
Café Restaurant CAESAR Olomouc;
Soubor perokreseb pro hotely Arigone V Olomouci;
Návrhy kostýmů a realizace kulis a revuální opony pro Ochotnický divadelní spolek v Prostějově;
Avatarka – kavárna a galerie,  Prostějov;
Sokolský dům – kino, Vyškov;

Výstava je prodejní. Kontaktujte autora: lubomirsedlacekmail@seznam.cz, tel.:  776 076 081

Text: Mgr. Lubomír Sedláček
Foto: Zdeňka Adlerová

 

Fotogalerie


Lubomír Sedláček - Cesty fantazie