VU3V 2022/2023 skončila, ať žije VU3V 2023/2024!

Ve středu 28. 6. 2023 jsme v sále Základní umělecké školy ve Vyškově předali Pamětní listy a Osvědčení o absolutoriu absolventům letního semestru Virtuální Univerzita třetího věku PEF ČZU. Slavnostní atmosféru hudebním vystoupením umocnili Miroslav Knob, pedagog ZUŠ Vyškov, Samuel Lauterbach a Jiří Schweidler, žáci ZUŠ. Všichni členové BIG BAND Vyškov. ?
 
Děkujeme muzikantům za skvělé výkony a studentům za celoroční píli. Všem přejeme pohodové prázdniny a těšíme se v září na viděnou.
 
Kompletní nabídku vzdělávání pro seniory na školní rok 2023/2024 najdete na https://www.kkdvyskov.cz/vzdelavani-pro-seniory-ve...

Fotogalerie


20230628 Závěrečný seminář VU3V