Všude dobře, ve Velkém příběhu nejlépe

Otázka po smyslu života patří dnes k těm nejpalčivějším. Podobné tázání zaplavilo lidstvo jako přirozený důsledek dějinných událostí 20. století. Bytostnou potřebou člověka je být součástí něčeho většího. Zařadit malý a krátký příběh vlastního života do širších souvislostí, do většího příběhu.

V minulých letech (v tzv. období postmoderny) jsme se stali k velkým příběhům nedůvěřiví. Člověk se zaměřil pouze na svůj krátký příběh a snažil se z něj vymáčknout maximum. Se ztrátou velkých příběhů se pomalu ale jistě vytratil i smysl lidské existence.

Proto dnes „odborníci na člověka“ volají po návratu k velkým příběhům. Kniha knih Bible vychází vstříc člověčí potřebě objevovat smysl života. Nabízí nám svůj Velký příběh, do které zve každého z nás. Pojďte jej objevovat společně s námi.

Vítejte ve Velkém příběhu (16.1.)
Jak to všechno začalo? (30.1.)
Jaká je zápletka? (13.2.)
Je tam místo i pro mě? (27.2.)
Když ztratíme směr… (13.3.)
Jak se tyká Bohovi (27.3.)
„Hle, člověk“ poprvé (10.4.)
„Hle, člověk“ podruhé (24.4.)
Píseň vítězů (15.5.)
Velké koupání (29.5.)
Velký příběh končí (12.6.)
Ale ještě chvíli to potrvá… (26.6.)

Klub Bible 2013 se bude konat v malém sále Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově vždy v 17 – 18 hod.
Velkým příběhem Bible vás provedou: Ing. Aleš Doleček a MgA. Martin Lindtner.

Text: MgA. Martin Lindtner