Vlčí máky pro veterány

Vy buďte ti, kdo v boj se dají,
když z rukou našich upadají
pochodně; zas zdvihněte je výš
zradíte-li, pak neuhlídá kříž
náš klid,
ač máky rozkvétají
na polích flanderských.
John McCrae – Na flanderských polích


Pořízením květu přispějete na přímou pomoc veteránům a dalším bojovníkům za svobodu prostřednictvím Centra pomoci Paměti národa. Výtěžek sbírky jde také na to, aby se na jejich příběhy nezapomnělo.

Tradice Dne válečných veteránů
Den válečných veteránů se celosvětově slaví 11. listopadu, u příležitosti konce první světové války. Květy vlčího máku pokrývaly hroby vojáků padlých na západní frontě první světové války a staly se proto symbolem tohoto svátku. Organizace Post Bellum se k němu přidala poprvé v roce 2014, aby veřejnosti přiblížila příběhy našich válečných veteránů.

1 000 příběhů veteránů ve sbírce Paměť národa
Před 20 lety začali dokumentaristé z Post Bellum natáčet životní příběhy válečných veteránů, převážně z druhé světové války, díky čemuž najdete dnes přes 1 000 jejich svědectví v on-line archivu Paměť národa. Zájem dokumentaristů se rozšířil i na lidi, kteří bojovali za naši svobodu, i když nenosili uniformu. Jeden z největších archivů orální historie tak nabízí vyprávění účastníků pražského povstání, odbojářů proti nacismu a komunismu nebo disidentů. Vedle pořádání výstav, tvorby pořadů či vydávání knih se skutečnými příběhy klade Post Bellum důraz na osobní setkávání a mezigenerační dialog. S pamětníky se tak potkávají žáci a studenti v rámci programů na školách nebo v divadelních kroužcích, své příběhy vyprávějí staří lidé i na besedách nebo výletech do míst, kde je prožívali.

Centrum pomoci Paměti národa
Pro válečné veterány a další pamětníky, jejichž příběhy měli dokumentaristé možnost zachytit, založila organizace v době covidové pandemie Centrum pomoci Paměti národa. Celkem nabídlo pomoc třem tisícům seniorů a asi pěti stovkách z nich pomohlo se zajištěním ochranných pomůcek, nákupů, doprovodem k lékaři, zprostředkováním odborné péče nebo vyslechnutím na telefonní lince. Část vybraných prostředků ze sbírky poputuje právě Centru pomoci, které pokračuje v činnosti i v současné době s cílem vytvořit stabilní podporu pamětníkům s jejich každodenními starostmi za pomoci kvalifikovaných pracovníků i dobrovolníků. Další část výtěžku ze sbírky bude věnována na dokumentování příběhů hrdinů.

Sbírka v roce 2022
Letošní sbírka ke Dni válečných veteránů se v Knihovně Karla Dvořáčka koná od 1. do 15. listopadu. Sbírku je možné podpořit také platbou online nebo nákupem máků a dalších předmětů na E-shopu Paměti národa.