Vladimír Janovic, Na konci parku

Událost se konala 13.4.2022 16:30 - 18:00 ve velkém sále.

Zveme vás na slavnostní křest poemy významného básníka, esejisty a překladatele Vladimíra Janovice, kterou vydalo regionální Nakladatelství Kmen. Autora a knihu představí esejista Pavel Hoza. 

Pavel Hoza v doslovu knihy píše: Jsme na konci parku, a znovu slyšíme ozvěnu otázky „proč“, proč básníkův hlas zněl a zní tak silně a naléhavě, proč vůbec zní a co nám vlastně jeho verše sdělují, co nám chtějí sdělit, co nám chce sdělit poezie, umění, a jaký je smysl života? Autor sám si nepochybně onu otázku stále klade a pokouší se na ni hledat odpověď. Mnohé poznal, mnohé ví, a přesto v závěrečném zpěvu poemy přiznává: „Kdo z brány vychází ptá se kudy vešel."