Virtuální univerzita třetího věku pokračuje i v době covidové

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.

Cílem VU3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat.

Minulý semestr VU3V proběhl z velké části distančně a začátek letního semestru 2020/2021 budou studenti, vzhledem k vládním protiepidemickým opatřením, také absolvovat pouze u svých domácích počítačů. Přesto považujeme tuto možnost vzdělávání seniorů za hodnotný příspěvek ke zvládnutí současné nelehké situace.

Lockdown neznamená vzdát se vzdělávání, zábavy a komunikace. 

Tématem LS VU3V, který zahajujeme v únoru, jsou Rituály evropských královských rodů. Kurz se zabývá nejdůležitějšími životními událostmi, jako jsou třeba narození, svatby, rozvody či smrt, spojenými s evropskými královskými rody 19. a 20. století. Pozornost je věnována nejen těm královských rodinám, o kterých jsme se učili z dějepisu, případně jsou dnes a denně v hledáčku i našich novinářů a televizních štábů, ale i těm pro nás méně známým.

  • Kurz obsahuje šest videopřednášek. Vzhledem k protiepidemickým opatřením se v tomto semestru nepovede docházka.
  • Studia se mohou účastnit občané České republiky důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci.
  • Cena kurzu je 350 Kč, splatná do 25. 2. 2021 na účet 7736731/0100, do zprávy pro příjemce napište "VU3V", své jméno a příjmení.
  • Noví studenti vyplní přihlášku, kterou zašlou na adresu Knihovna Karla Dvořáčka, VU3V, Nádražní 4, 682 01 Vyškov, případně vhodí do poštovní schránky u služebního vchodu. Na zadní stranu přihlášky prosím napište své telefonní číslo a e-mailovou adresu.
  • Bližší informace na adlerova@kkdvyskov.cz