Ve vyškovské knihovně to žije!

V pondělí 13. července 2020 se do knihovních "lavic" vrátili studenti Univerzity 3. věku při Univerzitě Palackého v Olomouci. Pandemine nemoci COVID-19 přerušila jejich studium po druhé přednášce. Další dvě lekce na téma Stáří je stav mysli měly distanční formu. Avšak důležitou součástí této aktivity je sociální interakce. Díky tomu, že UP prodloužilo akademický rok do konce července, mohou účastníci poslední dva semináře prožít společně v knihovně. Ačkoli je doba dovolených a také senioři mají své prázdninové plány, potěšilo nás, že se ve Velkém sále sešly dvě třetiny frekventantů. Poslední setkání se uskuteční v pondělí 20. 7. 2020 a poté studenti ukončí letní semestr závěrečnou evaluací.

Poprvé se setkali zájemci o ruský jazyk. Rodilá mluvčí Lidia Němečková přivítala šest pamětníků, kteří si chtěli netradiční formou oprášit své znalosti tohoto světového jazyka. Máte-li zájem alespoň "ochutnat" jednu lekci, můžete se přidat kdykoli tento týden. Lekce začínají v 9 hodin, lektorné 100 Kč můžete zaplatit na místě před lekcí.

 

Také děti a mládež mohou prožít Neobyčejné prázdniny v knihovně. Srdečně zveme!