Ve Vyškově opět čteme dětem

Událost se konala 8.6.2022 14:00 - 16:00 mimo knihovnu.

Dvanáctý ročník Týdne čtení dětem se po dvou letech koná opět v tradičním červnovém termínu. Zveme děti i jejich (pra)rodiče na zábavné odpoledne před knihovnu ve středu 8. 6. 2022 od 14 h.

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN!
Rodičovské předčítání je jedním z pilířů psychického, morálního a myšlenkového vývoje dítěte. Každý z nás si uvědomuje, že jde o moudrý a přirozený kontakt s dítětem, o neocenitelný vklad do mladého člověka. Prohlubují se vzájemné vazby, roste důvěra v rodiče, dítě se cítí v bezpečí, důležité a milované. Rozšiřuje se jeho slovní zásoba, myšlenkové obzory, postupně získává pozitivní závislost na knize. Malá časová investice může pro dítě znamenat nesrovnatelný přínos.

ČTENÍ DĚTEM DĚLÁ ZÁZRAKY
Když dítěti pravidelně čteme, rozvíjíme tak jeho znalosti, představivost, rozšiřujeme slovní zásobu, vybavíme ho i emočním nábojem, který mu dává nezaměnitelná, silná vazba s rodičem. Dáváme mu také pocit bezpečí a rituál, který je pevným záchytným bodem. U předčítání se skutečně jedná o celou řadu výhod, které platí i pro děti, jež jsou nemocné či postižené. Několik desítek minut čtení dětem denně je v rodině magický, posvátný čas. Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou. Hlasité předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivé, či dokonce přitažlivější, než televize a počítačové hry.

Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.