Valná hromada spolku Klub přátel KKD 2023

Událost se konala 7.2.2023 16:30 - 18:00 ve velkém sále.

Zhodnocení činnosti za minulý rok, plány na rok 2023, volba nové předsedkyně. Zveme současné členy i další čtenáře a přátele knihovny.