V knihovně byli andělé

V úterý 22. ledna 2019 se v Knihovně Karla Dvořáčka ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA Brno uskutečnila přednáška Jana Dymáčka, BTh s názvem Být tím, který si všímá aneb Konkrétní řešení jedné z největších potřeb dneška.

Jsou to dva roky, kdy nezisková organizace ADRA zahájila dobrovolnický program na Vyškovsku. Dobrovolníci navštěvují osamělé, staré, nemocné či handikapované lidi a přinášejí jim úsměvy, milá slova a věnují jim svou pozornost. Jsou to tedy dobrovolníci, kteří nejlépe vědí, jak je důležité si všímat druhých a zejména těch osamělých.

Právě povídání oblíbeného řečníka Jana Dymáčka, který je zároveň zapojen do dobrovolnictví v ADŘE jako supervizor, ukázalo cestu, jak "být těmi, kteří si všímají". Ať už v každodenním životě nebo jako dobrovolníci, kteří rádi věnují trochu svého času těm opomíjeným. Pojďme být i my těmi anděly v lidské podobě.

Kontakt na koordinátorku dobrovolníků Moniku Lauterbachovou 777 623 899.

Fotogalerie


V knihovně byli andělé