Uzavření knihovny

Upozorňujeme naše návštěvníky, že v sobotu 28. 9. 2019 slavíme Den české státnosti a KNIHOVNA BUDE UZAVŘENA.

Toto datum je zároveň svátkem sv. Václava, přemyslovského knížete, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. Svátek připadá na den jeho zavraždění asi v roce 935 za účasti Václavova bratra Boleslava. Někdy se k tomuto datu také připomíná rok 995, kdy byla za Boleslava II. dobyta Libice a vyvražděna většina Slavníkovců, což v důsledku vedlo k upevnění raného českého státu. Wikipedie.