Útěk za životem

IMG_3006

Výstava fotografií pod tímto názvem se uskutečnila v prostorách Knihovna Karla Dvořáčka od 4. do 30. dubna. Připravila ji Společnost přátel jižních Slovanů v České republice a Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, a to jako připomínku 65 let od příchodu makedonských a řeckých dětí do Československa. Beseda s účastníky transportu doplněná kulturním programem se konala v sále knihovny v pátek 19. dubna. Celá událost dostala většího významu, když dva dny před jejím konáním oznámil hlavní organizátor prof. dr. Ivan Dorovský, DrSc., že tuto akci poctí svou přítomností nový velvyslanec Makedonské republiky J. E. pan Paskal Stojčeski.

Vzpomínky přímých účastníků (Tasos Koulisianis, Vladimír Konstantinovský a Mitre Janevský) doplnilo promítání dokumentárních fotografii podbarvené balkánskými písněmi. Pan velvyslanec díky své solidní znalosti češtiny se na závěr zapojil do besedy se všemi účastníky.

Foto: Mgr. Robert Bílek a Eda Bösser

 

Fotogalerie


Útěk za životem