Unikátní výstava Bible včera, dnes a zítra zahájena

bible01V úterý 2. dubna 2013 se v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově uskutečnila slavnostní vernisáž unikátní putovní výstavy Bible včera, dnes a zítra.

Kazatel Libor Škrla B.Th. na její úvod mimo jiné řekl: „Po skončení třicetileté války sepsal Jan Amos Komenský svůj Kšaft neboli Závěť, kde odkázal jménem umírající Jednoty bratrské českému národu těchto šest hodnot: 1. lásku k pravdě, 2. Bibli, 3. lásku k řádu, 4. jednotu, 5. český jazyk a 6. výchovu mládeže. Naléhavě žádá, aby se český národ k těmto hodnotám navrátil, jakmile to bude možné, a přijal je jako dědictví od svých předků.  V tomto roce oslavujeme výročí 400 let od posledního vydání perly českého písemnictví a českého jazyka Bible kralické. Je to pro nás příležitost naplnit přání a výzvu Komenského a ujmout se dědictví našich předků…

Odkaz Bible je stále živý a ovlivňuje i dnes myšlení mnoha lidí. Tato kniha je stále nejprodávanější knihou na světě, což svědčí o nadčasovosti jejího poselství. Již více než dvě tisíciletí ovlivňuje kulturu, vzdělanost, jazyk, morálku, mentalitu a hodnoty tisíců lidí ve většině národů světa. Přestože se společnost stále rychleji vyvíjí a mění, odkaz Bible zůstává jako trvalá hodnota v měnícím se světě…“

Putovní výstava Bible včera, dnes a zítra, představuje Bibli a její poselství široké veřejnosti. Návštěvníci si budou mít  možnost prohlédnout více jak 300 různých exponátů pro dospělé, mládež i děti v bezmála 80 jazycích včetně češtiny. Kromě dvou nejstarších Biblí z roku 1549 a 1556 budou k dispozici různé Bible, kancionály, zpěvníky, modlitební knížky, obrázkové Bible, Bible a biblické příběhy pro děti a mládež, mapy nebo zajímavé studijní materiály a komentáře. Ze zajímavých exponátů lze také jmenovat např. Melantrichovy Bible, Bible a kancionál v řeči černošského kmene Zulu, Bible v esperantu nebo ve vietnamštině,  hebrejskou a řeckou Bibli, biblické příběhy v češtině a zároveň  romštině, ruční přepis evangelia podle Marka na cigaretový papírek vytvořen politickým vězněm v roce 1958, Bible do vody, jedna z nejmenších Biblí na světě, biblická kniha v Braillově písmě nebo unikátní komentáře a studijní materiály umožňující snadnější pochopení Bible, jejího významu  a jejího poselství včetně možnosti vnoření se poutavou formou do biblických událostí a prorockých předpovědí. K vidění bude také svitek Tóry (5 knih Mojžíšových) přímo z Izraele,“ říká za pořadatele Petr Hamrozi.

Výstavu sálech knihovny KKD, kterou doplňují ilustrace žáků českých, moravských a slovenských škol na téma biblických příběhů, můžete navštívit až do 11. dubna 2013 včetně vždy v provozních hodinách knihovny, pouze ve čtvrtek 4. dubna jen do 16.30 hod. Vždy vám bude k dispozici zasvěcený průvodce.

Více fotografií

Autorka fotografií Zdeňka Adlerová

 

Fotogalerie


Bible včera, dnes a zítra