Udržitelnost v knihovnách

Komunikačním tématem pro rok 2021 je v knihovnách udržitelnost, resp. Cíle udržitelného rozvoje přijaté Valným shromážděním OSN. Mnohé zahraniční knihovny i mezinárodní knihovnické iniciativy již vzaly tento koncept za svůj. Rokem 2021 bychom jej chtěli zabydlet i v českém knihovnictví.

Pro dosahování cílů udržitelného rozvoje jsou knihovny zásadní institucí a partnerem.
Knihovnu jako partnera - to chcete!

Česká republika má nejhustší síť knihoven na světě. Knihovny jsou neutrálním veřejným prostorem, důvěryhodnou institucí, která může být partnerem pro vaše cíle v oblasti udržitelnosti. Knihovny jsou pilíře občanské společnosti, vzdělanosti a kultury, jak vyplývá z aktuální koncepce rozvoje knihoven na léta 2021-2027 (s výhledem do 2030).

Knihovna poskytuje rovný přístup k informacím a je místem celoživotního vzdělávání a učení, které je dostupné všem.
Knihovna je klidným prostředím, kam může kdokoliv přijít a jen tak tam být, v klidu a bezpečí, zpomalit a odpočinout.
Knihovna nabízí příležitosti pro smysluplné trávení volného času.
Knihovna posiluje mezilidskou důvěru, sounáležitost a solidaritu a je místem, kde se lidé propojují ke spolupráci.
Knihovna posiluje vztah k místu, jeho historii, současnosti i budoucnosti.

Zapojte Knihovnu Karla Dvořáčka do svých aktivit a projektů směřujících k udržitelnosti, posilování odolnosti společnosti a komunit a zvyšování kvality života lidí s ohledem na planetu.

Jak konkrétně můžeme pomoci vašim aktivitám?
Výběrem knih a informačních zdrojů.
Poskytnutím prostoru pro nejrůznější aktivity (od vyvěšení plakátku pro uspořádání fairtradové sousedské snídaně).
Pořádáním akcí, besed, klubů.
Rozšířením stávajících akcí o témata udržitelnosti.
Zapojováním inovativních formátů a metod (například questing).

Zdroj a více informací: Udržitelná knihovna/pro partnery nebo kontaktujte Zdeňku Adlerovou, adlerova@kkdvyskov.cz

Naším prvním letošním partnerem v oblasti udržitelnosti je spolek Živá voda. Besedu s jejím zakladatelem Jiřím Malíkem na téma Živá Krajina – jak vzít obnovu krajiny do svých rukou? pořádáme on-line 22. března 2021 v 18.00 h. na našem facebookovém profilu. Připojte se k bezmále pěti stům zájemcům o tuto Událost!