Týdny duševního zdraví ve Vyškově

Událost se konala 29.10.2019 15:30 - 17:00 ve velkém sále.

Týdny pro duševní zdraví se během 30 let své existence staly největší multižánrovou osvětovou kampaní o duševním zdraví a lidech s duševním onemocněním v České republice. Jejím zakladatelem je nezisková organizace Fokus v Praze (původně Sdružení Fokus), postupně se přidávaly další organizace v regionech celé ČR. V roce 2018 Fokus ČR uzavřel partnerství s Národním ústavem duševního zdraví a nyní pod společnou záštitou šíří myšlenku a hodnoty Týdnů pro duševní zdraví dál.

Témata spojená s duševním zdravím a nemocí jsou v naší společnosti stále na okraji veřejného zájmu a jsou často tabuizována nebo zatížena mnoha mylnými představami a předsudky. Pro zlepšení postojů veřejnosti k této problematice je nutné o duševním zdraví a nemoci častěji hovořit v médiích i mezi sebou a také pořádat kulturní a společenské akce, které pomohou témata přinést do povědomí široké veřejnosti. Díky svému zaměření tak Týdny pro duševní zdraví přispívají ke zlepšení vnímání lidí s duševním onemocněním a jejich větší toleranci ve společnosti.

Více na webu Týdny pro duševní zdraví

 

V rámci akcí Týdne vás Piafa Vyškov, z. ú. zve mimo jiné na akce do Knihovny Karla Dvořáčka:

Út 29. 10. v 15.30  O duševním zdraví a reformě psychiatrické péče v Jihomoravském kraji

Péče o duševní zdraví je stejně důležité jako péče o zdraví fyzické. Nemoc duše může potkat kohokoliv z nás. Je proto dobré vědět, na koho se v takových chvílích obrátit. Bude vám představen terénní tým Vyškovska. Dozvíte se informace o probíhající reformě psychiatrické péče. Budeme se společně bavit o tom, co nás a Vás zajímá!

Út 29. 10. v 17.30  Bylo jednou jedno město bláznů

Film, který stojí za zhlédnutí, i když Vás probíhající reforma psychiatrické péče nezajímá. Příběhy jednotlivých hrdinů sice začínají v léčebně, kde jsou lidé drženi v nelidských podmínkách a chovají se jak zvířata. Postupnými změnami se však z pacientů začínají stávat lidé, kteří touží po prožití obyčejného života jako všichni „tam venku“.

15. 10. – 30. 10. Krásy Vyškovska

Série fotografií zobrazuje zblízka krajinu Vyškovska. Uvidíte více či méně známé živočichy a rostliny, které ne vždy bylo snadné vyfotit. Na některé snímky potřeboval člověk hodně trpělivosti a vyčkávání trvající mnohdy i desítky minut. Celá výstava je doplněná o poutavý příběh života člověka se sociální fobií a povídáním o vzniku každé fotografie.

Vstup na každou akci týdnů pro duševní zdraví je dobrovolný. Můžete načerpat nové poznatky a informace z oblasti duševního zdraví. Na každé akci budete mít možnost se obracet s konkrétními dotazy na pracovníky  terénního týmu Vyškovska. 

Mgr. Miroslava Matušková, psycholog 
PIAFA Vyškov,  z. ú.
Žerotínova 727/2, 682 01 Vyškov
Telefon: 734 848 047
miroslava.matuskova@piafa.cz
http://www.piafa.cz