Tři generace rodiny Kachlíkovy

V pondělí 9. dubna 2018 se v K-klubu Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově konalo setkání pamětníků vyškovských umělců a učitelů rodiny Kachlíkovy. Akce byla součástí doprovodného programu připravované výstavy výtvarných děl tří generací této rodiny.

Výstava Tři generace rodiny Kachlíkovy představí výtvarná díla významných regionálních výtvarníků a učitelů. Tvorba řídícího Josefa Kachlíka st.(1897), bude ve společné instalaci s díly syna Josefa Kachlíka ml.(1926) a pravnučky Barbory Kachlíkové.

Koncepce výstavy ve Hřbitovním kostele ve Vyškově, sestává z kreseb a akvarelů mapujících urbanistický vývoj města Vyškova, okolních vesnic Vyškovska a krajiny Hanácka.

Téma a vizuální zpracování krajiny, které bylo celoživotním zájmem Josefa Kachlíka st. a mladšího, se na výstavě dostává do konfrontace se současným uměním Barbory Kachlíkové, která ve svých dílech zobrazuje krajinu finské vsi, jež se stala jejím novým domovem.

Výstava si klade za cíl být prostředkem pro aktivní mezigenerační komunikaci, kdy se komunikační platformou stává sama výstava. Široká veřejnost Vyškovska se zapůjčením děl autorů Josefa ml. a Josefa st. stává spolukurátorem výstavy – to znamená, že se přímo podílí na konečné podobě výstavy zapůjčením děl ze soukromých sbírek. Emotivní vztah k výtvarnému dílu jednotlivce tak spojuje pamětníky, vlastníky děl a širokou veřejnost.

Kolektivní instalace děl autorů tří rozdílných generací, nám přináší pozoruhodné myšlenkové podněty, přímo nás vybízí k reflexi existenciálních otázek smyslu současného bytí, vnitřních hodnot a přístupu k našemu okolí.

Barbora Kachlíková

Autor fotografií Mirek Procházka

Fotogalerie


Tři generace rodiny Kachlíkovy