Třetí Literární procházka je za námi

V úterý 18. června 2019 se uskutečnila v pořadí třetí literárně-kulturní vycházka ulicemi Vyškova. 

Skupina čtrnácti zájemců se prošla ulicemi Dobrovského, Nádražní, Hřbitovní, Brněnskou i náměstím Čsl. Armády, kde jsme si připomněli významné osobnosti spojené s Vyškovem.

V ulici Dobrovského, dříve vypadala zcela jinak, se narodil hudební pedagog a sbormistr Alois Šebestík (1913–1987) a bydlel zde Zdeněk Sokolíček (1921–-1994), zakladatel koutku živé přírody. Zookoutek Vyškov byl otevřen v roce 1964. K této ulici, kdysi zvané Růžová, se váže i pověst o zradě Vyškova Švédům za třicetileté války.

Na vyškovském zámku se v rodině vrchního narodil Andreas Zelinka (1802–1868), starosta Vídně v letech 1861–1868.

Nedaleko zámku stával dům zvaný „Puglieta“. Jméno získal podle svého majitele v 17. století Alessandra Pogliettiho, císařského dvorního varhaníka. V této, již neexistující budově, se narodil Ignác Florus Stašek (1782–1862), rektor piaristické koleje v Litomyšli, astronom, známý z Jiráskova díla Filozofská historie. Patřil k průkopníkům daguerrotypie v Čechách. Později dům sloužil jako sídlo okresní hejtmanství. Před 95 lety, 1. května 1924, tu přišel na svět režisér Karel Kachyňa (1924–2000), jehož otec byl přednostou Okresního úřadu ve Vyškově.

S pivovarem je spojené jméno Arnolda Jandy (1853–1920), nájemce arcibiskupského pivovaru, zemského poslance, který se zasloužil o stavební rozvoj Vyškova. V jednom z domů na náměstí Čsl. armády bydlel sokolský činovník a starosta Vyškova Jan Hon (1897–1942). Dne 8. října 1941 byl zatčen a 8. dubna 1942 zahynul v koncentračním táboře v Osvětimi.

Během procházky jsme se zastavili také u několika zajímavých budov: Sokolského domu, jehož slavnostní otevření proběhlo v roce 1919, Katolického domu, Panského domu (dnes využíván Městským úřadem Vyškov), či budovou měšťanských škol z roku 1908 (Základní škola Nádražní) atd.

Cestu jsme zakončili na ulici Brněnské u vily rodiny Skutezkých, spolumajitelů a manažerů cukrovaru. Wilhelm Skutezky (1828–1889) se v roce 1867 přestěhoval do Vyškova, kde řídil zdejší nově vybudovaný cukrovar.

Text: Mgr. Pavlína Dobyšková

Foto: Archiv KKD a Zdeňka Adlerová

Fotogalerie


Literární procházka Vyškovem III

Literární procházka Vyškovem - účastníci