Trenérská dílna 2012

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, sekce knihovníků – trenérů paměti, Město Vyškov, Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově, Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging v Praze, Klub přátel KKD, o.s. pořádají za podpory Ministerstva Kultury ČR a pod záštitou starosty města Vyškovave dnech 23. – 24. dubna 2012  seminář Hrátky s pamětí – trenérská dílna 2012. Bližší informace najdou trenéři na těchto stránkách.

Návštěvníky vyškovské knihovny upozorňujeme, že zmiňovaná expozice IQ parku Liberec bude v prostorách knihovny otevřená pro veřejnost od úterý 24. dubna 2012 odpoledne do soboty 28. dubna 2012 dopoledne.