Transsibiřská magistrála 2018 aneb Po stopách československých legionářů

Událost se konala 15.3.2019 16:30 - 18:00 ve velkém sále.

Beseda nad fotografiemi s otcem a synem Burianovými z Drnovic, kteří na podzim loňského roku podnikli cestu z Moskvy do Vladivostoku.

Celkem pět Moraváků se vydalo na dobrodružnou výpravu za Ural. "Setkali" se s Bajkalem, všemi velotoky Sibiře a navštívili ruská velkoměsta po trase Trannsibiřské magistrály až do Vladivostoku. To vše v duchu vzpomínky na československé legionáře, kteří zde operovali před 100 lety.

Transsibiřská magistrála 2018, zdroj Burianovi

Československé legie v Rusku, zdroj Wikipedie