Tradiční čínská medicína a (ne)všední život v naší době

Událost se konala 11.6.2019 16:30 - 18:00 ve velkém sále.

Tradiční čínská medicína je v našich zeměpisných šířkách ještě stále poměrně málo známá. Kromě jiného je to díky tomu, že klíčová díla čínské medicíny nejsou psána jazykem snadno srozumitelným moderní vědě. Často se používá poetického způsobu vyjadřování, což z pohledu přísně racionální vědy znamená díla naivní a nevědecká, tudíž nesystematická a realitě vzdálená, tudíž nehodná vědeckého zkoumání. Nicméně je třeba vědět, že tato medicína byla souvisle aplikována tisíce let oproti přibližně 150 letům moderní medicíny. O úspěšnosti TCM svědčí i fakt, že dávní čínští lékaři se dožívali vysokého věku ve skvělém zdraví i přesto, že pečovali přímo o samotného císaře, kterýžto dokázal na tehdejší dobu adekvátně ocenit případné neúspěchy svých poddaných.

Podobně, i když z jiného úhlu pohledu, přistupuje ke zdraví a nemoci tradiční medicína amerických Indiánů, jejíž postupy se v současné době stávají stále dostupnějšími i v našich krajích.

Beseda se bude věnovat náhledu tradičních medicín na život, jeho smysl, účel a naplnění, o různých úhlech pohledu na zdraví a nemoc, souvislostech kvality života se schopností činit rozhodnutí a ochotě nést za tato rozhodnutí odpovědnost, o přítomnosti nebo nepřítomnosti fyzického a mentálního pohybu v životě jednotlivce, o metodách a možnostech tradičních léčebných postupů a jejich dopad na kvalitu života.

V průběhu besedy bude věnován dostatek času k zodpovězení otázek, které se v průběhu besedy mezi posluchači objeví.

Text Ing. Jindřich Sedláček