Tomáš Etzler: Kdo ví, kde budu zítra

Událost se bude konat 4.11.2020 16:30 - 18:00 ve velkém sále.

Klub přátel KKD, spolek Vás zve na Literární čaj s českým novinářem, spisovatelem a filmařem, který v letech 2006 až 2014 působil jako stálý zpravodaj České televize v Číně. Jedná se o prvního českého novináře oceněného Cenou Emmy.

Vystudoval zeměpis a tělocvik na Pedagogické fakultě v Ostravě. Od roku 1987 byl dramaturgem zábavných pořadů ostravského studia České televize. V roce 1991 odešel do USA, kde se začal živit jako umývač oken či zahradník.

V roce 1999 mu byla nabídnuta práce v CNN, kterou přijal a začal pracovat jako editor zpráv. Poté působil přes dva roky jako válečný zpravodaj CNN na Haiti, v Iráku nebo v Afghánistánu.

V září 2008 získal jako první český novinář Cenu Emmy, a to za aplikaci satelitních přenosů pomocí technologie BGAN, která umožňuje mobilní živé vstupy bez přenosových vozů.

1. ledna 2007 začal pracovat jako zpravodaj České televize v Číně. Od 1. března 2014 ho na tomto postu vystřídala Barbora Šámalová. Za dobu svého působení v Číně připravil a prezentoval skoro pět set reportáží nebo živých vstupů. Při ukončení své mise mimo jiné uvedl: „Chci poděkovat i za volnost, kterou jsem měl při výběru témat reportáží, a za naprostou editorskou svobodu při jejich zpracování.“

V roce 2019 vydal spolu s Jindřichem Šídlem knihu Kdo ví, kde budu zítra, psanou ve formě rozhovoru.

Zdroj Wikipedie.

Vstup pro členy Klubu zdarma, ostatní 30 Kč.