Tижневий курс чеської мови для початківців у Вишківській бібліотеці

Událost se konala 11.7.2022 16:00 - 17:30 ve velkém sále.

Tижневий курс чеської мови для початківців у Вишківській бібліотеці з понеділка 11 липня до п’ятницi 15 липня 2022 року
Щодня з 16:00 до 17:30
Викладачі: Їтка Поулова
Безкоштовно, максимально 20 учасників

Мета курсу – підготувати учасників до розмови в базових ситуаціях повсякденного життя. (Очікується, що учасники мають знання чеського алфавіту.)
Курс розрахований на дітей та дорослих.

Урок 1: Доброго дня
Навчимося: Привітання, знайомства, основні діалоги, дієслова бути та робити, особові займенники, основні числівники. Після закінчення курсу учасник повинен вмiти представитися, сказати основну інформацію про себе, обмінятися номером телефону.

Урок 2: Орієнтацiя
Навчимося: Місцевостi та основні дiалоги з областi орієнтації (зверху, знизу, праворуч, ліворуч, близько, далеко), напрямку (праворуч, ліворуч), засоби транспорту, цифри 11–100. Після курсу учасник повинен вмiти запитати про поїздку та зрозуміти основну інформацію про напрямок та як кудись дістатися (пішки, автобусом тощо).

Урок 3: В ресторані
Навчимося: Їжа та напої, спілкування в ресторані (замовлення, оплата), оцінювання їжі, любити/ подобатися, цифри 100-1000. Після закінчення курсу учасник зможе замовити їжу та напої та зможе сказати, подобається йому це чи ні.

Урок 4: Сім'я
Навчимося: Імена та професії, вік, основну информацiю про родину та родиннi стосунки, основні присвійні займенники. Після курсу учасник зможе повідомити основну інформацію про себе та своїх найближчих родичів.

Урок 5: Вирази часу
Навчимося: Дата, щоденна програма, відповіді на питання коли? Основні модальні дієслова, хотiти, мусити, могти. Після закінчення курсу учасник зможе запросити когось на захід, прийняти запрошення та ознайомитися з основними висловлюваннями про час та його планування.

На курс потрібно записатися заздалегідь у Павліни Добишкове /Pavlíny Dobyškové – особисто або dobyskova@kkdvyskov.cz.

 

 

Týdenní kurz českého jazyka pro začátečníky ve vyškovské knihovně od pondělí 11. 7. do pátku 15. 7. 2022
Každý den od 16.00 do 17.30 hodin
Vyučují: Jitka Poulová
Zdarma, pro max. 20 účastníků

Cílem kurzu je připravit účastníky na konverzaci v základních situacích v běžném životě. (Od účastníků se čekává se znalost české abecedy.)
Kurz je určen pro děti i dospělé.

1. lekce: Dobrý den
Naučíme se: Pozdravy, seznámení, základní dialogy, sloveso být, dělat, osobní zájmena, základní číslovky. Účastník by se měl po kurzu umět představit, říct základní informace o sobě, vyměnit si telefonní číslo.

2. lekce: Orientace
Naučíme se: Vyjádření lokality a základní konverzaci v oblasti orientace (nahoře, dole, vpravo, vlevo, blízko, daleko), směr (doprava, doleva), dopravní prostředky, čísla 11–100. Účastník by se měl po kurzu umět zeptat na cestu a rozumět základním informacím o směru a jakým způsobem se někam dostane (pěšky, autobusem, atd).

3. lekce: V restauraci
Naučíme se: Jídlo a pití, komunikace v restauraci (objednání, placení), hodnocení jídla, Mít rád, číslovky 100–1000. Účastník si po kurzu bude umět objednat jídlo a pití a bude umět říci, jestli mu chutná či nikoli.

4. lekce: Rodina
Naučíme se: Jména a profese, vyjádření věku, základní informace o rodině a příbuzenských vztazích, základní přivlastňovací zájmena. Účastník po kurzu bude umět sdělit základní informace o sobě a své nejbližší rodině.

5. lekce: Časové výrazy
Naučíme se: Datum, denní program, odpovědi na otázku kdy? Základní modální slovesa, chtít, muset, moci. Po kurzu účastník bude umět pozvat někoho na akci a přijmout pozvání a orientovat se v základních výrazech týkajících se času a jeho plánování.

Na kurz je potřeba se předem přihlásit u Pavlíny Dobyškové - osobně nebo na adrese dobyskova@kkdvyskov.cz.