Tíha země, výstava, vernisáž

Událost se konala 3.5.2024 17:00 - 18:30 ve velkém sále.

Výtvarnice, pedagog a florista Mgr. Karolína Švarc Zelená vás zve na vernisáž jejich obrazů, která se bude konat v pátek 3. 5. 2024 v 17:00 v sále Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. Obrazy si můžete prohlédnout v prostorách knihovny již od 19. 4. 2024.

Umělkyně Karolína Švarc Zelená od dětství ráda maluje. Její rodiče jsou zahradníci (maminka má již 28 let květinářství na náměstí ve Vyškově s názvem „Květinová síň Athena“ a tatínek je zahradní architekt). Již od dětství měla velmi silný vztah k přírodě a práce jejich rodičů ji velmi výrazně ovlivnila i na její výtvarné cestě. Po vystudování vyškovského gymnázia se rozhodla studovat architekturu. Ale velmi brzy zjistila, že to není ta správná cesta. Rozhodla se tedy studovat výtvarnou tvorbu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci svých studií měla možnost poznat nejen samu sebe, svůj styl, ale i různé možnosti výtvarných technik. V rámci Erasmu+ byla půl roku ve Valencii, kde studovala na tamější vysoké škole výtvarné umění. V září 2023 úspěšně dokončila magisterské vysokoškolské vzdělání na UPOL. Během studia učila na Základní umělecké škole ve Vyškově a zároveň pomáhala v květinářství.

 

Pedagogická činnost

Výtvarné hodiny pod vedením Karolíny Švarc Zelené jsou plné dobrodružství poznávání materiálu, barev, hmoty a jiného experimentování. To však není vše, tahle cesta poznávání bývá často doplněná o zajímavé umělce. V moderní technologii žáci využívají nejen počítač, ale i mobilní telefony k tvorbě koláží, animací a jiného digitálního umění.

Své výtvarné nadšení předává žákům již čtvrtým rokem. Za tuto dobu se zúčastnili několika úspěšných soutěží (2x cena poroty Be_on the Screen v Olomouci, krajské kolo VV v Tišnově.) Vzniklo mnoho menších i větších výstav a taky výtvarných řad, vztahující se k abstrakci a poznávání přírody kolem nás. Žáci se seznamovali s enviromentálním myšlením, novými technikami a s přírodními materiály. Karolína při svém pedagogickém procesu zjistila, že žákům tvorba venku či v plenéru přináší radostné chvíle plné zážitků.

Nejenom jako pedagog často volí cestu do přírody, protože dnešní mládež je neustále na svých mobilních telefonech, ale také z důvodů jejich zdraví, respektu k sobě i k přírodě. Připravila si pro vás malou ukázku z jejich hodin. Jedná se o menší doprovodnou výstavu dětských prací, kterou najdete ve třetím patře v dětském oddělení KKD Vyškov. Lze zde vidět, jak nejdříve žáky seznámila s land artem, malbou či kresbou přírodninami a později s abstrakcí. Finálním výstupem je propojení abstrakce a přírodních barviv.

Je důležité ukazovat dětem možnost, jak se přírodě víc přiblížit, a že můžeme malovat a kreslit z přírodních zdrojů či jiným způsobem tvořit venku. Maximálně využít naše přirozené místo k tomu co nám naše planeta nabízí. Často se stává, že v dnešní době vnímáme přírodu kolem nás jako samozřejmost, stejně tak i naše duševní blaho. Je jen na nás, abychom krajinu vnějšího světa propojili s krajinou vnitřního světa. Abychom nevědomě nesplývali, ale zároveň si vyměňovali energii a pečovali o sebe.

 

K její tvorbě

Hlavní vytříbení jejího stylu se odehrálo na Erasmu ve Valencii, kde byla okouzlená místní pláží a hrála si s vrstvením plážového písku na sebe. Jakmile se z půlroční stáže vrátila zpět, čekala ji bakalářská práce a začala zkoumat všechny typy organických a anorganických materiálů rozpustných ve vodě.  Tím však neskončilo její přesvědčení o užitečnosti přírodních pigmentů jak v umělecké, environmentální tak i v didaktické sféře.

Na výstavě v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově můžete celý tento proces zhlédnout. Rané začátky a experimenty malování obrazů pomocí písků, ale také svérázné velkorysé obrazy, které zastaví nejednoho kolemjdoucího.

V bakalářské práci se Karolína soustředí převážně na oslavu ženské krásy v každém věku, v každé křivce anebo vrásce. Jejím záměrem bylo ztvárnit ženské tělo v rozmanitosti a narušit komerční ideál krásy. Jednou se autorky někdo ptal: „Jakožto žena, proč maluješ ženské křivky?“ a tak se pousmála a odpověděla: „Možná právě díky těm linkám si uvědomuji sama sebe a své ženství.“

„…Poznání sebe sama je nezbytné. Komu schází sebepoznání, tomu schází i zralost. Poznat sám sebe je počátkem moudrosti“ (Krišnamurti, 1970)

Na rozdíl od předchozí bakalářské práce se o dva roky později při diplomové práci rozhodla přemýšlet nad formou poněkud radikálněji, snažila se obraz očistit od jakýkoliv jednoznačných náznaků či symbolů. Místo toho kladla důraz na strukturu a hloubku nánosů přírodních materiálů, tak aby vytvářely nějaký dojem prostoru. Celý prostor tvořila z geometrických tvarů, které byly vedeny horizontálně, vertikálně anebo diagonálně.

Diplomová práce měla častečně provokativní název Struktura ničení, díky kterému se snažila objasnit začátek abstraktního umění a uvést tak pozorovatele do problematiky, týkající se každé společnosti, která má touhu zničit zastaralé konvence a zavést něco nového. Struktura ničení, která se zde objevuje, není motivem destrukce v negativním slova smyslu, nýbrž jako logický název práce, kdy se z něčeho nedotčeného postupem času stává úplně jiná struktura. Fascinuje ji struktura rzi, červenohnědý povlak nakovu, pro svou pórovitost, nesouvislou vrstvu a postupně odlupujících se části. Další inspirací k abstraktní malbě se jí staly nejenom rezivějící předměty, ale také všechno ostatní kolem dokola, co je v nějaké destrukci a rozkladu, například i domy, továrny či jiné industriální budovy. Hlavní cíl diplomové práce bylo vytvoření série maleb geometrické abstrakce představující kovové skelety a korodující kovy, které jsou součástí budov. Dominantou na obrazech se stává struktura pískovce z Rudického lomu s obsahem rudy železné.

 

Výstavy

1/2020 PRIMER VUELVO, Valencia (E)
3/2020 MIRARSE, Vyškov (CZ)
5/2020 ATHENA PERFORMANCE, Vyškov (CZ)
9/2020 VE VOLNÝCH CHVÍLÍCH, Ruprechtov (CZ)
4/2021 PUTOVNÍ VÝSTAVA, Vyškov (CZ)
5/2021 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE, Olomouc (CZ)
5/2022 LOGICKÁ LINKA, Olomouc (CZ)
6/2022 SEDIMENTY, Vysoká u Mělníka – Farmstudio (CZ)
9/2022 CERAMICA SYMPOZIUM, Olomouc (CZ)
5/2023 DIPLOMOVÁ PRÁCE, Olomouc (CZ)

 

Článek o umělkyni ve Vyškovském zpravodaji 4/2024

 

Výstava není prodejní.