Testování paměti – pomoc (nejen) seniorům

Na sklonku roku 2017 proběhlo v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově Testování paměti seniorů. Zúčastnit se mohl kdokoliv, kdo měl zájem testy paměti absolvovat a zjistit, „jak na tom je“.

Testování absolvovalo 46 osob – největší část zájemců tvořili posluchači Univerzity 3.věku, pobočka Univerzity Palackého Olomouc, Virtuální univerzity 3. věku při České zemědělské univerzitě Praha a účastníci kurzů Hrátky s pamětí trenérky České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging Zdeňky  Adlerové.

Na základě výsledků testů paměti bylo poskytnuto účastníkům testování poradenství, při němž jsme probrali s jednotlivými účastníky možnosti zlepšení či udržení stávajícího stavu.

Vzhledem k velkému zájmu uvažujeme o dalším testování paměti pro všechny zájemce. Zúčastnit se může kdokoliv, kdo má o testování zájem – bez ohledu na věk, vzdělání či účast na jakékoliv jiné aktivitě knihovny. Termín testování bude určen dle zájmu Vyškovanů a možností Mgr. Lenky Javůrkové.

Přihlášky k testování a bližší informace na e-mailu adlerova(at)kkdvyskov.cz.