Televizní soutěž Skautská pošta ve Vyškově!

Od září můžete na obrazovkách České televize – kanál Déčko sledovat zábavně vzdělávací seriál o vzniku první republiky s názvem SKAUTSKÁ POŠTA. 

Společně se seriálem probíhá celorepubliková soutěž pro všechny dětské diváky, kteří si mohou vyzkoušet roli skautských doručovatelů. Málokdo totiž ví, že to byli právě skauti, kdo před 100 lety v nově vznikající republice pomáhali roznášet důležité poštovní zásilky a tajné depeše. Ty roznášeli pěšky, tramvají, na kolech nebo motocyklech.

Dětské oddělení Knihovny Karla Dvořáčka bude v říjnu a listopadu sloužit všem účastníkům soutěže jako kontaktní místo k odevzdávání nalezených dopisů.

Už jste přihlásili vaše děti?

Více informací o soutěži na www.skautskaposta.cz