Technika & řemesla nás baví, výstava

Technické obory mají budoucnost a řemeslo zlaté dno. Posláním této výstavy je ukázat mladým lidem možný směr při jejich rozhodování o volbě povolání.

Výstava je tvořena kolekcí fotografií žáků Střední školy polytechnické Vyškov (dřívější SOŠ a SOU Vyškov) pořízených v letech 2021 a 2023. Autorem fotografií je brněnský fotograf Vít Kovalčík. Fotografie vznikly jako součást projektu TAG (Technology Across Generations), který v současné době na škole probíhá. Projekt je financován z prostředků dánské nadace The Velux Foundations.