Tátové čtou dětem

brezen_2015wKnihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově se přidala k projektu Tátové čtou dětem, který vyhlásily v tomto roce na podporu čtení Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP)  a Liga otevřených mužů (LOM).

Oslovili jsme dvanáct čtoucích tatínků, kteří byli vybráni z řad našich čtenářů a pozvali je na zábavné odpoledne.

Pozvání přijali dva tatínci, každý s dvěma dětmi, přibližně stejného věku. Síly byly tedy skoro vyrovnány a všichni se mohli vrhnout na plnění soutěžních úkolů z oblasti literatury pro děti. Soutěžící neminul literární kviz, poznávání ilustrací z dětských knih, hádanky a nakonec vymýšlení vtipného textu ke komiksovému příběhu. Všechno hravě zvládli. Oba týmy skončily se stejným počtem bodů a za své výkony byly odměněny. Po skončení hlavního programu si ještě vyzkoušely své pohybové možnostmi při hraní her na X-boxu.

Touto akcí chtěla knihovna podpořit všechny čtoucí tatínky v jejich činnosti, která je velmi důležitá při rozvoji osobnosti dětí a jejich výchově ke čtenářství.

Fotogalerie, autor fotografií Jan Řezníček