Výsledky dotazníkového šetření, díl druhý: T-klub v prvním pololetí 2017

Ve druhém díle reaguje pracovnice T-klubu, místnost pro náctileté, Mgr. Ivana Šrámková na tyto dvě připomínky:
1. Téměř všechny akce jsou pro malé děti nebo pro starší dospělé osoby. Pro starší děti (13-18 let) a pro dospělé (20-50 let) nepořádáte žádné akce.
2. mílo akcí pro romy (předpokládáme, že správně mělo být málo akcí pro Romy)

 

T-Klub jako prostor pro mládež ve věku 11-19 let byl otevřen v září 2013. Za tu dobu se zde uskutečnila řada akcí na podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti.

V letošním roce realizovaly knihovnice kromě stálých akcí (Klub deskových her) i akce nové (Čtenářský klub, Máš pod čepicí?) a mimořádné (Velikonoční výtvarná dílna, setkání s vizážistkou, čarodějnický rej, mandaly, Den dětí, Hurá do knihovny).

V případě Čtenářského klubu měli návštěvníci možnost diskutovat o době a díle Jane Austenové, japonském komiksu manga a sérii J. K. Rowlinové o Harrym Potterovi a zúčastnit se doplňkových aktivit (seznámení se s knihami jednotlivých autorů a stylů, diskuse, různé hry, doplňovačky, kreslení komiksu apod.). Akce Máš pod čepicí? navazuje svým zaměřením na trénink mozku na dřívější Kroužek zábavné logiky a Mozkocvičnu. Akce navštívilo ve sledovaném období celkem 142 osob. Průměrná návštěvnost je v případě Klubu deskových her 3,23 osob, v případě akce Máš pod čepicí? je to 2,33 návštěvníků, u čtenářského klubu 3,33 a u mimořádných akcí 6,7 osob.

Návštěvnost T-klubu je kolísavá. Na základě vlastního pozorování pracovnic převažuje zájem zejména ze strany mladších pubescentů (věk 11-13 let), kteří využívají možnosti herní konzole Xbox, deskové hry, resp. se věnují mimoškolním aktivitám (vypracování domácích úkolů, doučování apod.). Primárním zájmem starších pubescentů (14-15 let) je literatura – zejm. novinky a knihy, které nenaleznou v dětském oddělení. V případě adolescentů (16-20 let) je návštěvnost akcí a T-Klubu minimální, což lze vysvětlit dostupností literatury v oddělení pro dospělé, kam mají od 15 let přístup, nebo možným nezájmem z jejich strany.

V lednu 2017 byla také dojednána možnost kooperace s IQ Roma Servis, z. s. V lednu a únoru služeb a prostoru T-Klubu v rámci svých akcí organizace pravidelně využívala, v březnu, dubnu a květnu došlo ze strany zájemce k rušení schůzek. Ze sedmi navržených termínů využili pracovníci IQ Roma Servis, z. s. k realizaci svých aktivit pouze dvou možností, ve zbývajících případech se buď nedostavili či schůzku zrušili.

Pro šíření informací o akcích pořádaných v T-Klubu je využívána možnost zveřejňování programu akcí KKD ve Vyškovském zpravodaji, jehož dosah je cca 9 500 domácností (zdarma). Tištěný program a plakáty  jsou dostupné v hale služeb, ve vitríně v podchodu ke gymnáziu i v samotném T-Klubu. Zájemcům zasíláme informace o akcích na e-mail. Program KKD lze nalézt také na webu knihovny a dvou FB profilech (KKD a T-klubu). Spolupracujeme také s redakcí časopisu Šach vyškovského gymnázia.

Graf 1 Graf 2 Graf 3 Graf 4

 

Třetí díl budeme věnovat těmto připomínkám:
1. Když (akce) začínají v 16:30, tak je nestíhám kvůli práci.
2. Někdy nevím, jestli na nabízené akce mohou přijít všichni občané nebo jestli je akce určená jen pro členy knihovny. Mám obavy, že bych na akci „nezapadla“ mezi ostatní, kteří třeba chodí častěji.
3. Vzhledem k úředním dnům pondělí a středa směřovat kulturní a vzdělávací akce prioritně na úterý a čtvrtek. V této souvislosti přesunout pořad Pojďme si zazpívat na pondělí nebo středu – důchodci mají větší časovou flexibilitu.
4. Málo akcí pro děti; nejsou dost akční.
5. Určitě znovu udělat kurz „Arteterapie“ bylo to skvělé a neustále z absolvování tohoto kurzu čerpám energii a kreativní přístup k životu. Vím, že je to organizačně a finančně náročné a tak jsem vděčná i za to co bylo.

Díl třetí

Díl první