Symbolismus ve výtvarném umění přelomu 19. a 20. století

Událost se konala 25.5.2021 17:30 - 19:00 mimo knihovnu.

Zveme Vás na on-line přednášku Mgr. Sylvy Cidlinské "Symbolismus ve výtvarném umění přelomu 19. a 20. století".

Koná se on-line, zdarma v úterý 25. 5. 2021 od 17.30 h. na www.facebook.com/KnihovnaVyskov.

Slovo symbol je odvozeno z řeckého „symbolon“ nebo „symbalein“, což znamená „směs“ nebo sloveso „smísit“. Můžeme ho definovat jako znak pro všeobecnou, abstraktní myšlenku nebo jako předmět nesoucí skrytý význam. Symbolismus coby umělecký směr vznikl v 80. letech 19. století ve francouzské poezii a vedle literatury zasáhl i výtvarné umění a divadlo. Vycházel z názoru, že pravá podstata věcí je natolik skrytá, že ji lze poznávat jedině cestou intuice nebo na bázi duchovně-mystické zkušenosti a viditelně ji zobrazovat či předávat pouze prostřednictvím symbolu. Za předchůdce symbolismu v malířství jsou považováni mystik a vizionář William Blake, romantický krajinář Caspar David Friedrich a angličtí malíři sdružení v Bratrstvu prerafaelitů.

Generaci mladých malířů významně ovlivnily meditativní alegorické malby Pierra Puvise de Chavannes a exotické obrazy Gustava Moreaua, spojující fantazii a mytologii. S básníky symbolismu se sblížil Odilon Redon, jeden z nejcharakterističtějších představitelů tohoto směru ve výtvarném umění. V díle Belgičana Jamese Ensora převládají karnevalové masky, monstrózní postavy a kostlivci. K pozoruhodným evropským symbolistům patří Edvard Munch, Fernand Khnopff a Ferdinand Hodler.

Mgr. Sylva Cidlinská

Připojte se k Události a nezapomenete "přijít".