Symbolismus ve výtvarném umění přelomu 19. a 20. století

Událost se konala 12.1.2021 16:30 - 18:00 mimo knihovnu.

Odkaz na vstup do přednáškové místnosti: https://meet.jit.si/SylvaCidlinsk%C3%A1Symbolismusvev%C3%BDtvarn%C3%A9mum%C4%9Bn%C3%AD 

 

Zveme Vás na on-line přednášku Mgr. Sylvy Cidlinské "Symbolismus ve výtvarném umění přelomu 19. a 20. století".

Koná se zdarma v úterý 12. 1. 2020 od 16.30 h. na platformě JitsiMeet. Odkaz na "vstup do online místnosti" zveřejníme zde, dále na www.facebook.com/KnihovnaVyskov případně zašleme na vyžádání na e-mail cca 15 minut před zahájením. Váš počítač nemusí mít webovou kameru ani mikrofon, stačí zvukový výstup - vidíte, posloucháte.

Slovo symbol je odvozeno z řeckého „symbolon“ nebo „symbalein“, což znamená „směs“ nebo sloveso „smísit“. Můžeme ho definovat jako znak pro všeobecnou, abstraktní myšlenku nebo jako předmět nesoucí skrytý význam. Symbolismus coby umělecký směr vznikl v 80. letech 19. století ve francouzské poezii a vedle literatury zasáhl i výtvarné umění a divadlo. Vycházel z názoru, že pravá podstata věcí je natolik skrytá, že ji lze poznávat jedině cestou intuice nebo na bázi duchovně-mystické zkušenosti a viditelně ji zobrazovat či předávat pouze prostřednictvím symbolu. Za předchůdce symbolismu v malířství jsou považováni mystik a vizionář William Blake, romantický krajinář Caspar David Friedrich a angličtí malíři sdružení v Bratrstvu prerafaelitů.

Generaci mladých malířů významně ovlivnily meditativní alegorické malby Pierra Puvise de Chavannes a exotické obrazy Gustava Moreaua, spojující fantazii a mytologii. S básníky symbolismu se sblížil Odilon Redon, jeden z nejcharakterističtějších představitelů tohoto směru ve výtvarném umění. V díle Belgičana Jamese Ensora převládají karnevalové masky, monstrózní postavy a kostlivci. K pozoruhodným evropským symbolistům patří Edvard Munch, Fernand Khnopff a Ferdinand Hodler.

Mgr. Sylva Cidlinská